Screen Shot 2018-03-07 at 19.49.49

Mary Lou O’Neil ve Aslı Çarkoğlu ile “Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Algısı Araştırması 2018” sonuçlarının değerlendirmesi