Fransa’da 400 imzacı açık mektup yayınladı: “Antisiyonizm bir suç değil, fikirdir”

Fransa, son aylarda artan antisemitist saldırılarla ve antisiyonizm tartışmalarıyla çalkalanıyor. Sarı Yeleklilerin içindeki kimi katılımcıların Strasbourg’daki Yahudi mezarlığını tahrip ettiği, Paris’teki bir sinagogda yaşlı bir erkeğe ve Yahudi düşünür Alan Finkelkraut’a saldırıldığı, pek çok şehirde antisemitist yazılamaların ve Nazi sembollerinin görüldüğü rapor edilmişti. Bu gelişmeler sonucunda medyada, siyasî ve akademik camiada antisiyonizm ve antisemitizm kavramları masaya yatırıldı. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkede ve Avrupa’da yayılan korku dalgasının önüne geçmek için antisiyonist eylem ve söylemlerin de yasaklanacağını ifade etti. Buna karşı, aralarında Jean-Luc Godard’ın da yer aldığı 400 sanatçı, akademisyen ve entelektüel, Cumhurbaşkanı’na hitaben yazdıkları açık mektubu yayımladı. Mektubun tam metnini sunuyoruz. 

Sayın Cumhurbaşkanı, antisiyonizmi suç sayma niyetinizi beyan ettiniz. Bu açıklamanızı, Benyamin Netanyahu’yla telefon konuşmanızdan sonra ve Fransa’daki Yahudi Kurumları Temsilcileri Konseyi’nin (CRIF) düzenlediği yıllık yemeğe katılmadan önce ifade ettiniz. 

Sayın Cumhurbaşkanı, bildiğiniz gibi Anayasa’nın 4. maddesinde “farklı fikirlerin ifade edilebilmesi kanunlarla garanti edilir” denmektedir. Antisiyonizm de bir fikirdir. Yahudi ulusçuluğunun ortaya çıktığı dönemde, Avrupa Yahudileri arasında doğmuş bir düşünce akımıdır. Dünya Yahudilerinin Filistin’e, yani bugünkü İsrail’e, yerleşeceklerini teşvik etmiş (ve hâlâ teşvik eden) siyonist ideolojiye karşıdır. 

Antisiyonizmin temel savı; Filistin’in ilahî bir vaadin kendilerine bahşettiği insansız toprakların “topraksız insanlar” tarafından hiçbir zaman özgürce iskan edilemeyeceğidir. Bunun aksine; Filistin’i yurt edinmiş gerçek sakinlerinin siyonizm sebebiyle sürgüne, talana ve bütün haklarından feragate uğratılacaklarını ifade etmektir. Antisiyonistler daima antikolonyal olmuşlardır. Bu adlandırmanın ırkçıların antisemitist yönelimlerini saklamak için kullandıkları bahanesiyle antisiyonistlerin ifade özgürlüğünü engellemek, saçmadır. 

Sayın Cumhurbaşkanı, Fransız Yahudilerinin Fransa’da kalabilmelerini, burada güvende hissetmelerini ve çoğulluk içinde ifade ve inanç özgürlüklerinin saygı görmesini istiyoruz. Artan antisemitist eylemlerin alçaklığı, Fransız Yahudilerinin cellatlarıyla iş birliğine gitmiş Fransız Devleti’nin ve Fransız toplumunun bir parçası olan ebeveynlerinin yaşadığı travmayı ve işitilmemiş şiddeti tekrar canlandıracaktır. Bu sebeple sizden gerekli eğitim araçlarını ortaya koymanızı ve bu eylemleri gerçekleştirenleri sert bir biçimde cezalandırmanızı bekliyoruz. Fakat sizden Fransa Yahudilerini ve onların hatırasını, tıpkı meşum “Bibi”yle ve onun Fransız dostlarıyla yakınlığınızı açıkça ortaya koyduğunuzda olduğu gibi, İsrail aşırı sağına teslim etmenizi kesinlikle istemiyoruz.  

İşte bu yüzden antisiyonist olduğumuzu ve en iyi dostlarımızdan bazılarının kendini bu şekilde andığını bilmenizi istiyoruz. Fransa’da, İsrail’de ve dünyanın geri kalanında, en azgın siyonistlerin Filistinlilere çektirdiği hoşgörülmez eylemlere karşı olan ve bunlarla mücadele eden insan hakları ve uluslararası hukuk savaşçılarına hayranlık ve saygı duyuyoruz. Bu savaşçıların çoğu kendilerine antisiyonist diyor; çünkü siyonizm, ne dünya Yahudileri ne İsrailliler ne de Filistinliler için iyi olmadığını, işgalci mantığının aşırı noktalara varmasıyla kanıtladı. 

Sayın Cumhurbaşkanı, bizler Cumhuriyet’in kanunlarına saygılı Fransız vatandaşlarıyız; fakat eğer antisiyonizme karşı bir yasa kabul ederseniz veya yanlış bir antisiyonizm tanımını içeren ve aleyhinde yasamaya izin verecek bir kanunu resmen kabul ederseniz, bilin ki söylemlerimiz, yazılarımız, sanat eserlerimiz ve dayanışma eylemlerimizle bu haksız yasaya karşı geleceğiz. Eğer bizi dava etmek, susturmak veya hapsetmek isterseniz, eh o zaman, bizi arayıp bulabilirsiniz. 

İlk imzacılar: 

Gilbert Achcar (akademisyen), Gil Anidjar (profesör), Ariella Azoulay (akademisyen), Taysir Batniji (plastik sanatçı), Sophie Bessis (tarihçi), Jean-Jacques Birgé besteci, Simone Bitton (film yapımcısı, Laurent Bloch (bilgisayar bilimci), Rony Brauman (hekim), François Burgat (siyaset bilimci, Jean-Louis Comolli (film yapımcısı), Sonia Dayan-Herzbrun (sosyolog), Ivar Ekeland (akademisyen), Mireille Fanon-Mendès France (eski BM uzmanı), Naomi Fink (İbranice profesörü), Jean-Michel Frodon (eleştirmen, Jean-Luc Godard (film yapımcısı), Alain Gresh (gazeteci), Eric Hazan (editör), Christiane Hessel (insan hakları mücadelecisi), Nancy Huston (yazar), Abdellatif Laâbi (yazar),  AnneMarie Miéville (film yapımcısı), Farouk Mardam-Bey (editör), Gustave Massiah (ekonomist), Ernest Pignon-Ernest (plastik sanatçı), Marie-José Mondzain (filozof), Elias Sanbar (yazar-diplomat), Michèle Sibony (emekli akademisyen), Eyal Sivan (film yapımcısı), Elia Suleiman (film yapımcısı), Françoise Vergès (siyaset bilimci). 

Metnin Fransızca tam metnine ve imzacılar listesine ulaşmak için tıklayınız.

Medyascope'a destek olun.

Sizleri iyi ve özgür gazeteciliğe destek olmaya çağırıyoruz.

Medyascope sizlerin sayesinde bağımsızlığını koruyor, sizlerin desteğiyle 50’den fazla çalışanı ile, Türkiye ve dünyada olup bitenleri sizlere aktarabiliyor. 

Bilgiye erişim ücretsiz olmalı. Bilgiye erişim eşit olmalı. Haberlerimiz herkese ulaşmalı. Bu yüzden bugün, Medyascope’a destek olmak için doğru zaman. İster az ister çok, her katkınız bizim için çok değerli. Bize destek olun, sizinle güçlenelim.

Medyascope internet sitesinde çerezlerden faydalanılmaktadır.

Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz. Ayrıntılı bilgi için Gizlilik Politikası ve Çerez Politikası'nı inceleyebilirsiniz.

  • Medyascope
  • Medyascope Plus