Isaac Asimov: Küresel ısınma üzerine (1989-Türkçe altyazılı)

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on email
Share on print

Bilimkurgu deyince hiç şüphesiz akla gelen ilk isimlerden biridir Isaac Asimov. Şahsen benim de en sevdiğim bilimkurgu yazarlarındandır kendisi. Vakıf, İmparatorluk ve Robot serileri başta olmak üzere Türkçeye çevrilmiş hemen hemen bütün kitaplarını okudum. Ancak Asimov, bilimkurgu kitapları yazmanın ötesinde (popüler) bilim üzerine de epey yazı kaleme almış ve bu konularda kitaplar yayımlamıştır.

Kendisini hümanist olarak tanımlayan Asimov, 1984’te American Humanist Association tarafından yılın hümanisti olarak gösterilmiş, daha sonra 1985 ile 1992 yılları arasında bu kurumun başkanlığını üstlenmiştir. Elbette ki buradaki “hümanist” kavramını halk arasında yanlış kullanılan “insan sevme” olarak görmemek gerekiyor. Hümanizm, insanı temele alan bir bakış açısını ifade etmektedir; diğer bir deyişle, evreni açıklamak için kullanılan tanrı merkezli görüşü bir kenara atıp insan merkezli bir görüşü savunmaktadır. Zaten burada çevirisi yapılan konuşmada da Asimov bizzat şöyle demiştir: “Bizlere hümanist denmesinin sebebi, varlığı en iyi ihtimalle şüpheli olan doğaüstü yerine insanlarla ilgilenmemizdir.”

Bu bağlamda, Asimov’un sadece bir bilimkurgu yazarı olmadığını, aynı zamanda gerek bilim gerekse de felsefe alanında varlık gösterdiğini söylemekte fayda vardır. Bunun sonucu olarak da insanlığın ortak sorunlarına ilişkin çeşitli görüşleri olan ve bunları gerek sözlü gerek yazılı biçimde ifade etmeyi seven biridir Asimov.

1989 yılında “The Humanist Institute” için düzenlenen bir gecede “American Humanist Association” başkanı olarak konuşma yapan Asimov, bundan 31 yıl evvel “sera etkisi” sorununu ele almayı seçmiştir. Aslında sera etkisi ve bunun doğal sonucu olan küresel ısınmaya değinmekle de kalmıyor Asimov, insanlığın bir araya gelmesini, Dünya’ya yönelik yok edici tehditlerle mücadele edilmesini ve bunun birlikte yürütülmesi gerektiğini ifade ediyor.

45 dakika süren konuşmanın ilk 15 dakikası yukarıda bahsettiğim meseleleri içermektedir. Daha sonra ise ABD ile Rusya arasındaki soğuk savaş ve politikaların insanlık üzerindeki etkilerine değiniyor Asimov. Son kısımda ise anlattığı meseleler ile ilgili bir soru-cevap etkinliği oluyor. Bu 45 dakikalık konuşmanın tamamını değil de ilk kısmını çevirmeyi uygun buldum, çünkü Soğuk Savaş ve politikalarla ilgili konuştuğu kısım dönemine göre güncel sayılan, artık pek ilgi çekmeyecek kimi ayrıntılarla dolu gibi geldi bana.

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on email
Share on print
  • Medyascope
  • Medyascope Plus