Uluslararası Çalışma Örgütü, “Salgın Döneminde Gençlerin Sosyal Güvenlik Algısı Araştırma Raporu”nu yayınladı: “Türkiyeli gençler, Sosyal Güvenlik Kurumu’na güven duymuyor”

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on email
Share on print

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) tarafından hazırlanan Salgın Döneminde Gençlerin Sosyal Güvenlik Algısı Araştırma Raporu, gençlerin Türkiye’deki sosyal güvenlik sistemine güven duymadığını ortaya koydu. 15-35 yaş aralığındaki gençlerin koronavirüs salgınıyla birlikte ülkenin “Sosyal Güvenlik Kurumuna” olan güvenini ölçmeyi amaçlayan çalışma 262’si kadın 199’u erkek 482 gencin katılımıyla yapıldı. Raporda ayrıca, cinsiyetler arası sonuçlarda ciddi farklılıklar olduğu da saptandı.

“Sosyal Güvenlik Kurumu etkin bir işleyişe sahip değil”

ILO araştırmasında yer alan sorulardan ilki, Türkiye’de sosyal güvenliğin kurumsal yapısına güveni ölçme amacını taşıyordu. 2006 yılında gerçekleştirilen reform ile Türkiye’de meslek statülerine göre kurulmuş olan farklı sosyal güvenlik kurumları tek çatı altında birleştirilmiş ve Sosyal Güvenlik Kurumu, ülkedeki tüm sigortalılar ve sigortalıların bağımlılarına hizmet üreten tek kurum haline getirilmişti. Yapılan çalışmada örneklemi oluşturan kadın ve erkeklerin yarıdan fazlası Sosyal Güvenlik Kurumu’nun etkin işleyen bir kurum olmadığını belirtti.

Raporda, sosyal güvenlik sisteminin sosyal riskler karşısında gençlere bir konfor alanı sağlayıp sağlamadığı da soruldu. Gençlerin birçoğu bu soruya sisteme duydukları güvensizliğin, kurumsal yapıya duydukları güvensizliğin ötesine geçtiği yanıtını verdi.

“Oluşabilecek sosyal risklere karşı devletin sosyal güvenlik yapılarına değil, ailelere güven duyuluyor”

Rapor, çalışmaya katılanların işsizlik gibi ani gelişebilecek sosyal risklere karşı devletin sosyal güvenlik yapılarına değil, ailelerinden gelecek yardımlara güvendiklerini de ortaya koydu. Örnek dahilindeki kadınların yüzde 57,8’i, erkeklerin ise yüzde 50,3’ü ani işsizlik karşısında ailelerinden gelecek yardımlara güveneceklerini belirtti. Kendi birikimlerine güvenen kişi sayısı ise erkeklerde, sosyal güvenlik sistemine güvenenlerin üzerinde çıktı.

“İşsiz kalmak ile kayıtdışı çalışmak arasında bir tercih yapmanız gerekirse nasıl bir tutum izlersiniz?” sorusuna ise katılımcılar çarpıcı bir yanıt verdi. Gençlerin neredeyse yüzde 67’si işsiz kalmaktansa kayıtdışı işleri tercih edeceklerini söyledi. Bu oran, erkek katılımcılar arasında yüzde 71’i aştı.

“Kadınların güvensizlik oranları erkeklere göre çok daha yüksek”

Anket sonuçları değerlendirildiğinde katılımcıların birçoğu Sosyal Güvenlik Kurumu’na ve sistemine güvenmediklerini söylerken kadın katılımcıların erkeklere oranla sosyal güvenlik sistemine karşı daha fazla güvensiz oldukları ve soruların birçoğuna “Katılmıyorum” cevabını verdikleri belirtildi. ILO raporunda bu durum, birbirini besleyen bir süreç olarak şöyle değerlendirildi: “Bir taraftan kadınlar işsizlik ve kayıtdışı çalışma olgularıyla daha sık karşılaşmakta ve dolayısıyla aktif olarak sosyal güvenlik sistemine katılan kadın sayısı erkek sayısından daha az olmaktadır. Diğer taraftan da sosyal güvenlik sistemine ve kurumsal yapısına daha az güven duyuyor olmaları, kadınların sosyal güvenliğe ilişkin gönüllü uyumlarını da olumsuz yönde etkilemektedir.”

Raporun tamamına buradan ulaşabilirsiniz. 

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on email
Share on print

Medyascope internet sitesinde çerezlerden faydalanılmaktadır.

Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz. Ayrıntılı bilgi için Gizlilik Politikası ve Çerez Politikası'nı inceleyebilirsiniz.

  • Medyascope
  • Medyascope Plus