TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası, “Her şantiyeye bir şef” kampanyasını tanıttı – “Şantiye şeflerinin asli görevlerinden biri can kaybını önlemektir, her şantiye şefi sadece bir şantiyeyi yönetsin”

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on email
Share on print

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) İnşaat Mühendisleri Odası, “Her şantiyeye bir şef, bir şantiyede bir şef” kampanyasını tanıttı. Tanıtım toplantısında, topraklarının yüzde 90’dan fazlası aktif fay hatları üzerinde bulunan Türkiye’de yapı üretiminin denetimsiz ve kontrolsüz bir şekilde sürdürüldüğü ve nitelikli mühendislik hizmetinin sağlanamadığı dile getirildi. Şantiye şeflerinin tam zamanlı olarak tek bir yerde çalışması gerektiği ve birden fazla şantiyede görev almaması gerekliliği vurgulanan açıklamada, “Keyfi mevzuata son verilsin. Her şantiye şefi sadece bir şantiyeyi yönetsin” denildi. 

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) tarafından düzenlenen “Her şantiyeye bir şef” kampanyasının tanıtım toplantısı, 25 Şubat Perşembe günü İMO İstanbul Şubesi’nde düzenlendi. Kampanyanın detayları ile ilgili açıklamayı İMO Yönetim Kurulu Başkanı Taner Yüzgeç yaptı. Toplantıya TMMOB 2. Başkanı ve İMO Ankara Şube Başkanı Selçuk Uluata, İMO Yönetim Kurulu Sekreter Üyesi Özer Akkuş, Sayman Üyesi Selim Tulumtaş, Genel Sekreter Serap Dedeoğlu ve İMO Ankara Şube Yönetim Kurulu Sekreter Üyesi Bülent Tatlı katıldı. 

“Şantiye şefliği tam zamanlı bir görevdir, birden fazla şantiyede görev yapılamaz”

Bir inşaatta şantiye şeflerinin önemli görevleri olduğuna fakat her bir şantiye şefinin beş farklı yerde çalıştığına değinen İMO Yönetim Kurulu Başkanı Taner Yüzgeç, “Şantiye şefliği tam zamanlı bir görevdir. Şantiye şefi birden fazla şantiyede görev yapmamalıdır” dedi. 

Türkiye topraklarının yüzde 93’ünün aktif fay hattı üzerinde bulunduğu ve ülkede güvenli yapı üretilmesinde şantiye şeflerinin kilit bir rol oynadığı belirtilen toplantıda, “Deprem hasarlarının büyük bir kısmı inşaat hatalarından kaynaklanmaktadır. Bilinçsizlik veya liyakatsizlik doğa olaylarını felakete dönüştürmekte ve toplumda onarılması zor yaralar açmaktadır” denildi.

“Türkiye işçi ölümlerinde Avrupa’da birinci, dünyada üçüncü sırada”

Türkiye’nin işçi ölümleri sıralamasında Avrupa’da birinci, dünyada ise üçüncü sırada olduğu vurgulanan açıklamada, işçi ölümlerinin çoğunun inşaat sektöründe yaşandığı aktarıldı. İş kazalarına karşı alınacak önlemlerde müteahhitlerin sorumluluklarını yerine getirmesinin yanı sıra, şantiye şeflerine de büyük bir görev düştüğü şu sözler ile belirtildi: 

“Şantiye şeflerinin asli görevlerinden biri can kaybını önlemektir. Bu yüzden şantiye şefliği yetkin kişilerce ve tam zamanlı bir şekilde yürütülmelidir. Şantiye şefinin, taşıdığı sorumluluk ve şantiye alanında yüklendiği görevin kapsamı dikkate alındığında şantiyeden hiç ayrılmaması gereken bir görev olması gerekir. Bir mühendisin mevzuatta izin verildiği gibi, 30 bin metrekareye kadar beş ayrı işin şantiye şefliğini yapma şansı yoktur. Üstelik ilgili mevzuata göre, yapım işinin tek ruhsata bağlı veya toplu yapı niteliğinde olması halinde yapı inşaat alanı sınırı uygulanmamaktadır. Bu koşullarda, nitelikli bir yapım hizmeti sunmak olanaksız hale gelmiştir, gelmektedir.”

“2020 verilerine göre, toplam ruhsatlar içinde inşaat mühendisi üyelerimizin üstlendikleri şantiye şefliği oranı yüzde 45”

Yapı üretim sürecinde şantiye şefliği alanının son derece kontrolsüz ve sorunlu olduğu belirtilen açıklamada şöyle devam edildi: “Mevcut durumda işin niteliği ile hiçbir ilgisi olmayan meslek gruplarının keyfi olarak şantiye şefliği görevini üstlenebildiğini görüyoruz hatta belirli bir kesimin şantiye şefliği görevini yürütecek meslek grubundan olup olmadığı dahi anlaşılamamaktadır.” 

Mevzuattaki bu keyfi davranışın ivedilikle değiştirilmesi gerektiğini belirten Yüzgeç, sorunun çözümü için önerilerini şöyle sıraladı:

·İstisnai durumlar dışında, her şantiye şefi sadece bir şantiyede tam zamanlı olarak görevlendirilmelidir.

·Şantiye şefliğinin üstlenilmesinde yapım işinin konusunun, niteliğinin, büyüklüğünün ve ilgili imalatların oranının dikkate alınması, keyfi uygulamaların sonlandırılması için gerekli yasal düzenlemeler yapılmalıdır.

·Şantiye şefliği sürekli eğitime ve mesleki tecrübeye gereksinim duyan bir görevdir. Bu görevi yerine getirecek kişilerin ilgili meslek odalarınca verilen eğitimlere katılıp belgelendirilmeleri zorunlu tutulmalıdır. 

·Gerçeğe aykırı beyanda bulunarak şantiye şefliği üstlenilmesinin önünü geçilmesi için şantiye şeflerinden Oda Kayıt Belgesi istenmelidir.

·Şantiye şefleri TMMOB tarafından belirlenen mühendislik asgari ücretinin altında çalıştırılmamalı, hak ve ücretleri yasal güvenceye alınmalıdır.

İnşaat Mühendisleri Odası’nın şantiye şeflerinin gelişimi için mesleki eğitimleri ve gerekli bilgilendirmeleri de yapmaya hazır olduğunu vurgulayan Yüzgeç, “Tüm meslektaşlarımızı, mesleğimizi ve haklarımızı sahiplenmeye, ilgili idareleri de uyarılarımızı dikkate alarak önerilerimizi hayata geçirmeye davet ediyoruz” dedi.

Şantiye şefliği durum raporuna buradan ulaşabilirsiniz.

Derleyen: Senem Görür

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on email
Share on print

Medyascope internet sitesinde çerezlerden faydalanılmaktadır.

Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz. Ayrıntılı bilgi için Gizlilik Politikası ve Çerez Politikası'nı inceleyebilirsiniz.

  • Medyascope
  • Medyascope Plus