BM raporu: Türkiye’de öğrencilerin yüzde 30’u matematik becerisinden yoksun

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on email
Share on print

Birleşmiş Milletler Eğitim Bilim ve Kültür Örgütü’nün (UNESCO) 2017 Küresel Eğitim İzleme Raporu (Global Education Monitoring Report) Salı günü yayımlandı. Eğitim Reformu Girişimi’nin (ERG) değerlendirdiği raporda Türkiye’ye dair çarpıcı sonuçlar bulunuyor.

Rapora göre matematik alanında minimum düzeyde becerilere sahip öğrencilerin yüzdesi, gerek ilkokul, gerekse ortaokul ve lise seviyesinde birçok ülkede düşük. Güney Afrika, Fas, Kuveyt’in içinde bulunduğu bir grup ülkede 8. sınıf öğrencilerinin yarıdan azı temel matematik yeterliğine ulaşabilmiş durumda. Singapur, Güney Kore ve Hong Kong’ta öğrencilerin tamamına yakını temel matematik becerilerine sahip. Bu oranın Türkiye’de ise yüzde 70’te kaldığı gözlemleniyor.

Uzmanlar, Türkiye’de bu yıl yenilenen öğretim programlarında üst düzey düşünme becerilerinin kullanılmasını gerektirecek, bilişsel alanın bilme basamağının üstüne çıkan kazanım ifadelerinin sayıca az olduğunu belirtiyor.

Raporda dikkat çekilen bir başka nokta da bazı Avrupa ülkelerinde eğitim-öğretimden erken ayrılan öğrencilerin önemli bir yüzdesinin engelli öğrenciler olması. Türkiye’de engeli olduğunu belirten 18-24 yaş arası gençlerin okuldan erken ayrılma oranı yüzde 60’ın üzerinde.

Türkiye, öğretmenlerin ders içeriğine karar vermede en az söz sahibi olduğu ülkelerden biri olarak da öne çıkıyor. Öğretmenlerin bu konudaki özerkliği 2006’dan 2015’e dek giderek azalmış. Türkiye’de öğretmenlerin derslerin içeriğine karar verebildiği okulların oranı yüzde 20’nin altında kalırken, Çek Cumhuriyeti, Birleşik Krallık ve Estonya’da bu oran yüzde 100’e yakın.

Raporun bulguları, fiziksel altyapı sorunlarının Türkiye’de eğitimi önemli ölçüde engellediğine işaret ediyor. Türkiye’deki ilköğretim okulu müdürlerinin yüzde 60’ından fazlası, okullarında yeterli öğretim alanı olmamasının öğretimi engellediğini belirtiyor. Müdürlerin yarıdan fazlası da, okuldaki ısıtma ve soğutma sisteminin öğretimi engellediğini belirtiyor.

 

 

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on email
Share on print
  • Medyascope
  • Medyascope Plus