Türkiye ekonomisi 2017’de %7,4 büyüdü

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on email
Share on print

Türkiye ekonomisi 2017’de %7.4 büyüdü. 4. çeyrekte ise %7.3 ile beklentilerin üzerinde büyüdü. (Beklenti: %6.7) 3. çeyrek büyüme verisi ise %11.1’den %11.3’e revize edildi.  2017’de kişi başı gelir 10 bin 597 dolar oldu.

Gayrisafi yurtiçi hasılayı oluşturan faaliyetler incelendiğinde; 2017 yılında zincirlenmiş hacim endeksi olarak tarım sektörünün katma değeri %4,7 arttı, sanayi sektörü %9,2 arttı, inşaat sektörü %8,9 arttı. Ticaret, ulaştırma, konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetlerinin toplamından oluşan hizmetler sektörünün katma değeri %10,7 arttı. 2017 yılında kişi başına GSYH cari fiyatlarla 38 660 TL, ABD doları cinsinden 10 597 Dolar olarak hesaplandı.

GSYH 2017 yılı dördüncü çeyreğinde %7,3 arttı

Üretim yöntemiyle gayrisafi yurtiçi hasıla tahmini, 2017 yılının dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre; zincirlenmiş hacim endeksi olarak (2009=100) %7,3 arttı. Cari fiyatlarla GSYH ise %19 artarak 889 milyar 231 milyon TL oldu.

Gayrisafi yurtiçi hasılayı oluşturan faaliyetler incelendiğinde; 2017 yılının dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak; tarım sektörü toplam katma değeri %6, sanayi sektörü %8,8 ve inşaat sektörü %5,8 arttı. Hizmetler sektörünün katma değeri ise %9 arttı.

Takvim etkisinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, 2017 yılı dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %7,4 arttı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, bir önceki çeyreğe göre %1,8 arttı.

Hanehalkı nihai tüketim harcamaları 2017 yılında %6,1 arttı

Yerleşik hanehalklarının ve hanehalkına hizmet eden kar amacı olmayan kuruluşların (HHKOK) toplam nihai tüketim harcamaları, 2017 yılında bir önceki yıl zincirlemiş hacim endeksine göre %6,1 arttı. Hanehalkı tüketim harcamalarının GSYH içindeki payı %59,1 oldu.

2017 yılında devletin nihai tüketim harcamalarının GSYH içindeki payı %14,5 olurken, sabit sermaye oluşumunun payı %29,8 oldu. Bir önceki yıl zincirlenmiş hacim endeksine göre, devletin nihai tüketim harcamaları %5, gayrisafi sabit sermaye oluşumu ise %7,3 artış gösterdi.

2017 yılında mal ve hizmet ihracatı %12, ithalatı %10,3 arttı

2017 yılında bir önceki yıl zincirlenmiş hacim endeksine göre mal ve hizmet ihracatı %12, ithalatı %10,3 arttı. Mal ve hizmet ihracatı, 2017 yılının dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirleme hacim endeksi olarak %9,3, ithalatı ise %22,7 arttı.

İşgücü ödemeleri 2017 yılında %12,9 artarken, net işletme artığı/karma gelir %26,2 arttı.

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on email
Share on print
  • Medyascope
  • Medyascope Plus