Hükümet yurtdışındaki varlık ile barışmakta ısrarlı!

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on email
Share on print

Yurtdışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının Türkiye’ye getirilmesine ilişkin süre altı ay daha uzatıldı.

Resmi Gazete’de yayımlanan cumhurbaşkanı kararına göre, “varlık barışı” olarak bilinen, yurtdışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının Türkiye’ye getirilmesine ilişkin süre altı ay daha uzatılarak, 31 Aralık’ta sona erecek sözkonusu süre, 30 Haziran 2020 olarak yeniden belirlendi.

Karar kapsamında, yurtdışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarını 30 Haziran 2020’ye kadar Türkiye’deki banka veya aracı kuruma bildiren gerçek ve tüzel kişiler, bunları serbestçe tasarruf edebilecek.

Banka ve aracı kurumlar ise kendilerine bildirilen varlıklara ilişkin yüzde 1 oranında hesapladıkları vergiyi, vergi dairesine beyan edecek, aynı sürede ödeyecekler. Bu varlıklar, yurtdışındaki banka veya finansal kurumlardan kullanılan, kanuni defterlerde kayıtlı olan kredilerin en geç 30 Haziran 2020’ye kadar kapatılmasında kullanılabilecek.

Gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerince sahip olunan ve Türkiye’de bulunan ancak kanuni defter kayıtlarında yer almayan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarıyla taşınmazlar, 30 Haziran 2020’ye kadar vergi dairelerine beyan edilecek. Beyan edilen varlıklar, 30 Haziran 2020’ye kadar, dönem kazancının tespitinde dikkate alınmaksızın kanuni defterlere kaydedilebilecek.

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on email
Share on print
  • Medyascope
  • Medyascope Plus