11 STK’dan hasta hükümlü ve tutuklular için açıklama: “Hasta hükümlüler için infaz erteleme uygulanmalı, tutuklular ise tahliye edilmelidir”

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on email
Share on print

Sivil toplum örgütleri ve meslek örgütleri, koronavirüs salgını sırasında cezaevinde bulunan hasta tutuklu ve hükümlülerle ilgili acil önlemler alınmasını istedi. Türkiye’deki cezaevlerinin hemen hepsinde koronavirüs tespit edildiği hatırlatılan açıklamada, “Hapishaneler salgında en çok önlem alınması gereken yerlerdir” denildi ve Adalet Bakanlığı tarafından şu ana kadar yapılan açıklamaların kamuoyunu tatmin etmediği vurgulandı.

Açıklamada; cezaevlerinde kapasitenin üzerinde tutuklu ve hükümlü bulunduğu, koronavirüs için yeterli önlemlerin alınmadığı, gerekli temizlik malzemelerinin verilmediği, revire çıkma konusunda ciddi sorunlar yaşandığı, kurum personelinin gerekli önlemleri almada yetersiz kaldığı, hastane sevklerinin durma noktasına geldiği belirtildi. Bu durumun yaşam hakkını da riske attığı vurgulandı.

Ağır hasta tutuklu ve hükümlüler başta olmak üzere risk grubunda bulunan kişilerle ilgili İnfaz Yasası’nda herhangi bir önlem alınmadığına, ayrıca bu alanda çalışan sivil toplum örgütleri ve meslek örgütlerinin görüşlerine başvurulmadığına dikkat çekildi.

Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Toplum Derneği, Çağdaş Hukukçular Derneği, Hak İnisiyatifi Derneği, İnsan Hakları Derneği İstanbul Şubesi, İstanbul Diş Hekimleri Odası, İstanbul SES Şubeleri, İstanbul Tabip Odası, Özgürlük İçin Hukukçular Derneği, Toplum Hukuk Araştırmaları Vakfı, Tutuklu ve Hükümlü Aileleri ile Yardımlaşma Derneği ve Türkiye İnsan Hakları Vakfı’nın imzası bulunan açıklamada, ağır hasta tutuklu ve hükümlüler ile özel gereksinimleri bulunan ve risk altında olanlar için şu öneriler sıralandı:

“Türkiye’deki tüm hapishanelerde ortak önleyici ve koruyucu uygulamaların yapılması ve bu uygulamaların denetime açılması, 

Henüz yargılaması süren ve cezası kesinleşmemiş temyiz-istinaf aşamasında olan mahpusların hemen tahliye edilmesi, 

Önleyici tedbirlere öncelik vererek, salgın süresince askıya alınan revir ve hastane sevklerinin bir an önce işlevli hale getirilmesi için gerekli adımların atılması, 

Ağır hasta, kronik rahatsızlığı bulunan ve tek başına yaşamını idame ettiremeyecek durumda olan mahpuslar için acil bir şekilde infaz ertelemesine gidilerek tahliye edilmeleri, 

Son ve en önemli olarak da, kamuoyunda 16. madde olarak bilinen, Ceza İnfaz Yönetimi ile Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Yönetmeliğin 42. maddesine göre akıl hastası, ağır hastalığı olan, engelli ve hamile ya da doğum yapan mahpusların hastalık nedeni ile hapis cezasının infazının ertelenmesine gidilmesinin salgın sürecini en az vaka ve kayıp ile bitirmeyi kolaylaştıracağı akılda bulundurularak, 42. maddenin bu süreçte daha hızlı yürürlüğe girebilmesi için hastalık raporlarında Adli Tıp Kurumu’nun onaylama zorunluluğu kaldırılarak eğitim ve araştırma hastaneleri ile üniversite hastanelerine de onaylama yetkisinin verilmesi acil bir gerekliliktir.”

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on email
Share on print
  • Medyascope
  • Medyascope Plus