TTB “Pandemi Döneminde Tıp Eğitimi Sorunları” toplantısı düzenledi: “Pandemi, asistan hekimi işgücü olarak gören sistemi daha görünür hale getirdi”

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on email
Share on print

Türk Tabipleri Birliği (TTB) salgın döneminde tıp eğitiminde yaşanan sorunları konuşmak için bugün (18 Mart 2021) toplandı. Toplantı, “Pandemi Döneminde Tıp Eğitimi Sorunları Değerlendirmesi” başlığıyla, video konferans programı Zoom üzerinden düzenlendi. Toplantıya TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı, II. Başkanı Doç. Dr. Ali İhsan Ökten, Genel Sekreteri Prof. Dr. Vedat Bulut, Merkez Konseyi üyeleri Dr. Meltem Günbeği, Dr. Çiğdem Arslan, Dr. Onur Naci Karahancı ile Tıpta Uzmanlık Kurulu Üyesi Prof. Dr. Orhan Odabaşı katıldı. Toplantıda mezuniyet öncesi eğitimin yüz yüze sürdürülmesi, aşıda önceliğin tıp öğrencilerine verilmesi, öğretim üyelerinin ders veremez hale getirilmesi, tıpta uzmanlık öğrencilerinin öğrencilik kapsamından çıkarılması gibi konulara değinildi.

Mezuniyet öncesi tıp eğitimi ile ilgili konuşan Dr. Orhan Odabaşı, hazırlıksızlık, yüz yüze eğitimlerin sonlanması, çevrimiçi derslerin takip zorluğu, laboratuvar uygulamalarının videoyla sunumu, uzaktan eğitime yönelim ve klinik uygulamaların ertelenmesi sorunlarını ele aldı. Odabaşı, “Tıp eğitiminin temel amacı ‘iyi hekim’ yetiştirmektir. Doğrudan insan-toplum sağlığını, nitelikli sağlık hizmeti sunumunu etkileyen, temel sağlık hizmetleri içerisinde koruyucu sağlık hizmetlerinin öncelikle risk gruplarına erişimini sağlayan, sağlıklı bir çevrede, temiz gıda, su ve uygun barınma koşulları ile birlikte, toplumla birlikte, toplum içerisinde, iletişim kurup profesyonel değerler kapsamında, topluma sağlıklı bilgi erişimini sağlayacak, kriz anında sağlıklı tutum alışları ile toplumunun her kesimi ile birlikte sağlığının korunup geliştirilmesine katkı sunacak, sorumluluk alacak, kaynakların eşit-adil kullanımı konusunda birikimli hekimlerin yetiştirilmesi için, mezuniyet öncesi tıp eğitiminin niteliğinin gözetilmesi-geliştirilmesi için var olan durumdan ödün verilmeden, kısa-orta erimli programlarla sorumluluk almaktan kaçınılmaması hem hak hem de vazgeçilmez bir sorumluluktur” dedi.

Toplantıya katılanlar arasında bulunan TTB Merkez Konseyi üyesi Dr. Meltem Günbeği ise tıpta uzmanlık eğitimi üzerine konuştu. Günbeği, çekirdek eğitim programlarının fakülteler, hastaneler ve bölümler arasında bile büyük farklılıklar gösterdiğini, bunun da eşitsizlik doğurduğunu söyledi. Programlarının yalnızca karne üzerinde doldurulduğunu, birçok kurumda çekirdek eğitim müfredatının dahi karşılanmadığını ifade etti. Dr. Meltem Günbeği konuşmasına şöyle devam etti: “Pandeminin ilk gününden itibaren hem filyasyonda hem poliklinikte hem serviste hem yoğun bakımda yükün asistan hekimlere yüklendiğini görüyoruz. Pandemi, asistan hekimi işgücü olarak gören, eğitimi ikinci plana atan sistemin daha görünür olduğu bir dönem” dedi. Günbeği, konuşmasının son bölümünde de “Bizim hem pandemi sonrası için hem de yeni pandemilere giderken hazırlıklarımızın ne olması gerektiğini konuşup planlayacağımız var olan mekanizmaları etkili kılmaya ve yeni mekanizmalar geliştirmeye, ihtiyacımız var” diye konuştu.

Toplantının sonunda konuşan TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı, dayanışmayı büyütmek ve tıp eğitimi alanında yaşanan sorunların çözümü için bütün meslektaşlarını birlikte mücadele etmeye çağırdı.

Sunumun tamamı için tıklayınız.

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on email
Share on print
  • Medyascope
  • Medyascope Plus