Ceza İnfaz Yasası Meclis’ten geçti – Av. Ercan Kanar: “Zaten antidemokratik olan cezaevlerimiz çok daha problemli hale gelecek”

Avukat Ercan Kanar, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’nda kabul edilen “Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunu” Medyascope’a yorumladı.

Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’nda kabul edildi. Buna göre cumhuriyet başsavcısı, cumhuriyet savcılarının soruşturmayı sonlandıran kararları arasında oluşabilecek farklılıkların giderilmesi ile bu kararların kanuna uygunluğunun denetlenmesi hususunda görevli ve yetkili olacak. Terör suçları, örgüt kurmak, yönetmek veya örgüte üye olmak suçları ile örgüt faaliyeti kapsamında işlenen suçlardan dolayı hükümlü olanların görüşmeleri kurum yönetimi tarafından dinlenebilecek ve kaydedilebilecek.

Kadın hükümlünün 15 yaşını doldurmamış çocuğunun bulunması durumunda, cezasının infazının çocuğun 15 yaşını doldurmasına kadar ertelenebilmesine ilişkin madde tekliften çıkarıldı.

Mevcut kanunun zaten antidemokratik olduğunu belirten Kanar, yeni değişikliğin bu antidemokratik yapıyı artırdığını söyledi.

“Yargıda güvenin zerresi de ortadan kalkmış olacak”

Kanar, örgütlü suçlardan hükümlü olanların görüşmelerinin kayda alınması, cumhuriyet başsavcısının, cumhuriyet savcılarının kararların kanuna uygunluğunun denetlenmesi hususunda, görevli ve yetkili olmasını öngören maddelere özellikle dikkat çekti:

“Bu çok korkunç, özel hayatın gizliliğini ortadan kaldıran düzenlemeler. Anayasaya da aykırı olduğu gibi Birleşmiş Milletler’in tutuklu ve hükümlüler için standart kurallarına da aykırı. ‘Mandela kuralları’ adını alan bu kuralların en önemli hükümlerinden birisi ayrımcılık yasağıdır. Hüküm kesinleşince suç ne olursa olsun hükümlünün suçla bağı kopar. Tüm hükümlüler eşit konuma gelir ve infaz kurallarının eşit olması gerekir. Mandela kurallarına göre ceza infaz görevlilerinin hüküm ne olursa olsun dinleme hakkı yoktur. Esas olarak siyasi muhalifleri kapsayan bir düzenleme. Tabiri caizse ‘imparator başsavcılık’ düzenlemesi getirilmiş. Başsavcılar hükümete yakın isimler arasından atanır. Bu kişiler savcıları görev açısından değil verdikleri kararlardan bakımından da denetleyecek. Bu, iktidarı rahatsız edecek savcılık kararı olmasın anlamına geliyor. Hukukçular şu anda da savcıların büyük çoğunluğunun kararından memnun değiliz. Mahkemeler ve savcılar muhaliflere karşı kılıç olarak kullanılıyor. Bu düzenleme ile çok daha durum daha da vahim hale gelecek. Tüm güvenilirliğini yitirmiş olan yargıda güvenin zerresi de tamamen ortadan kalkmış olacak.”

Cumhuriyet başsavcısına savcıların kararlarını denetlemede yetki

Meclis Haber’de yer alan bilgilere göre teklifte öne çıkan maddeler şöyle:

·         İzleme kurulları, hükümlü ve tutukluların naklinde kullanılan araçlar ile adliye binalarında bekletildikleri veya sağlık kuruluşlarında tedavi gördükleri bölümleri yerinde görebilecek, inceleyebilecek, yönetici ve görevlilerden bilgi alabilecek, hükümlü ve tutukluları dinleyebilecek.

·         Ceza infaz kurumları ve tutukevleri izleme kurulları tarafından mevzuat ve Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası sözleşmelerle belirlenen ilkeler çerçevesinde, ceza infaz kurumları ve tutukevlerinin yönetim, işleyiş ve uygulamalarına yönelik düzenlenen raporların bir örneği Kamu Denetçiliği Kurumu ile Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumuna da gönderilecek.

·         Cumhuriyet başsavcısı, cumhuriyet savcılarının soruşturmayı sonlandıran kararları arasında oluşabilecek farklılıkların giderilmesi ile bu kararların kanuna uygunluğunun denetlenmesi hususunda görevli ve yetkili olacak.

·         Yabancı hükümlüler hakkında denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak cezalarının infazına karar verildiği takdirde, sınır dışı edilme işlemleriyle ilgili olarak, bu hükümlülerin durumları İçişleri Bakanlığı’nca değerlendirilecek. Böylece, yabancı hükümlünün koşullu salıverilmesi veya cezasının infazının tamamlanması halleri bakımından uygulanan bu tedbir, denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak cezanın infazına karar verilmesi hali bakımından da uygulanacak.

·         Bulundukları ceza infaz kurumundan başka bir kuruma nakil talebinde bulunan hükümlülerin maddi durumlarının yetersiz olduğunu belgelendirmeleri durumunda, bu hükümlülerden nakil giderleri alınmayacak.

Hükümlüler elektronik mektup gönderebilecek, bunlar kaydedilebilecek

·         Hükümlüler, gerekli teknik altyapının bulunduğu kurumlarda Adalet Bakanlığı’nca belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde elektronik yöntemlerle de mektup alıp gönderebilecek.

·         Hükümlü tarafından resmi makamlara veya savunması için avukatına gönderilen mektup, faks ve telgrafların, alıcısı dışındaki kişilerin erişimini engelleyici tüm tedbirler alınarak, hükümlünün talebine göre posta yoluyla veya elektronik ortamda alıcısına ulaştırabilecek.

·         Kamu düzeninin korunması ile kişi, toplum ve kurum güvenliğinin sağlanması veya suç işlenmesinin önlenmesi amacıyla; terör suçları, örgüt kurmak, yönetmek veya örgüte üye olmak suçları ile örgüt faaliyeti kapsamında işlenen suçlardan mahkûm olan veya tehlikeli halde bulunan ya da dışarı ile iletişiminin kurum güvenliği açısından tehlikeli olabileceği değerlendirilen hükümlülere gelen veya bu hükümlüler tarafından gönderilen mektup, faks ve telgraflar dijital olarak kaydedilebilecek veya fiziki olarak saklanabilecek.

·         Bu iletilere ilişkin kayıt veya belgeler, amacı dışında kullanılamayacak, kanunda açıkça belirtilen haller dışında hiçbir kişi veya kurumla paylaşılamayacak ve herhangi bir soruşturma ve kovuşturmaya konu edilmemiş ise en geç bir yıl sonunda silinecek ya da imha edilecek. Silme ve imha işlemleri cumhuriyet savcısı tarafından denetlenecek.

Hükümlülerin görüşmeleri kaydedilebilecek

·         Önceden bilgilendirilmek suretiyle, kapalı ceza infaz kurumlarında bulunan ve terör suçları, örgüt kurmak, yönetmek veya örgüte üye olmak suçları ile örgüt faaliyeti kapsamında işlenen suçlardan mahkum olan veya tehlikeli halde bulunan ya da dışarı ile iletişiminin kurum güvenliği açısından tehlikeli olabileceği değerlendirilen hükümlülerin yapacakları görüşmeler, kamu düzeninin korunması ile kişi, toplum ve kurum güvenliğinin sağlanması veya suç işlenmesinin önlenmesi amacıyla kurum yönetimi tarafından dinlenebilecek ve elektronik cihazlar da dahil olmak üzere kaydedilebilecek. Kayıtlar, amacı dışında kullanılamayacak ve kanunda açıkça belirtilen haller dışında hiçbir kişi veya kurumla paylaşılamayacak. Bu kayıtlar herhangi bir soruşturma ve kovuşturmaya konu edilmemiş ise en geç 1 yıl sonunda silinecek. Silme işlemi cumhuriyet savcısı tarafından denetlenecek.

·         Hükümlülerin “yarım saatten az ve bir saatten fazla olmamak” şeklinde belirtilen ziyaret süresindeki “bir saatten” ibaresi “1,5 saat” şeklinde değiştirildi.

Av. Ercan Kanar ile söyleşimizin tamamını dinleyebilirsiniz:

Medyascope'a destek olun.

Sizleri iyi ve özgür gazeteciliğe destek olmaya çağırıyoruz.

Medyascope sizlerin sayesinde bağımsızlığını koruyor, sizlerin desteğiyle 50’den fazla çalışanı ile, Türkiye ve dünyada olup bitenleri sizlere aktarabiliyor. 

Bilgiye erişim ücretsiz olmalı. Bilgiye erişim eşit olmalı. Haberlerimiz herkese ulaşmalı. Bu yüzden bugün, Medyascope’a destek olmak için doğru zaman. İster az ister çok, her katkınız bizim için çok değerli. Bize destek olun, sizinle güçlenelim.

Medyascope internet sitesinde çerezlerden faydalanılmaktadır.

Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz. Ayrıntılı bilgi için Gizlilik Politikası ve Çerez Politikası'nı inceleyebilirsiniz.

  • Medyascope
  • Medyascope Plus