Sağlık çalışanları “G(Ö)REV”e gidiyor: “Çalışma koşullarını düzeltecek bir düzenleme Meclis’e getirilmediği takdirde eylemlerimiz devam edecek”

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on email
Share on print

Türk Tabipleri Birliği (TTB), Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES), Devrimci Sağlık İşçileri Sendikası (Dev Sağlık-İş) ve Genel Sağlık İş Sendikası 15 Aralık’ta bir günlük iş bırakma eylemi düzenleyeceklerini duyurdu. Sağlık çalışanları adına konuşan TTB Genel Sekreteri Vedat Bulut, “Mücadelemiz yalnız kendimiz için değil, sağlığa erişim hakkı ve nitelikli sağlık hizmeti alabilmemiz içindir. Sesimizi duyun ve acil durumlar dışında sağlık kurumlarına gelmeyerek eylemlerimize destek verin” dedi. Dört kuruluşun ortak basın toplantısında sağlık çalışanlarının “görev”i ile iş bırakma “grev” sözcükleri birleştirilerek, “G(Ö)REV” çağrısı yapıldı.

TTB Merkez Konseyi Üyesi Deniz Erdoğdu, SES Eş Genel Başkanı Selma Atabey, TTB Genel Sekreteri Vedat Bulut, Dev-Sağlık İş Yönetim Kurulu Üyesi Mihriban Yıldırım, Genel Sağlık İş Sendikası MYK Üyesi Tarık Doğan TTB Genel Merkezi’nde bir araya geldi. Katılımcı kurumlar adına açıklamada bulunan TTB Genel Sekreteri Vedat Bulut, medyada yer alan haberlerin aksine sağlık hizmetinin aksamayacağını vurguladı: “İktidar bilmelidir ki taleplerimiz kabul edilmediği, sağlık çalışanlarının çalışma ve yaşam koşullarını düzeltecek bir düzenleme hızla Meclis’e getirilmediği takdirde eylemlerimiz devam edecektir.”

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya istifa çağrısı

Sağlık Bakanlığı’ndan görüşme talep ettiklerini ancak yanıt alamadıklarını hatırlatan Bulut, “Sağlık çalışanları ‘Artık bu şartlarda çalışamıyoruz’ diyerek istifa ederken, emekli olurken, genç hekimlerimiz başta olmak üzere sağlık emekçileri yurtdışına göç ederken tüm bu sorunları konuşmak, çözüm önerilerimizi iletmek istedik” diye konuştu. 

Maaşların açlık sınırının altında olduğuna dikkat çeken Bulut, sağlık çalışanlarının özlük haklarını düzenlemek üzere TBMM’ye getirilen, sonra çekilen kanun maddelerini hatırlatarak, “TBMM’de yaşanan bunca süreçte Sağlık Bakanı’na defalarca seslenmemize rağmen ne yazık ki yine sessiz kalmış ve halen de kalmaktadır. Sorumlu olduğu çalışanların hakları için sessiz kalan bakan görevini bir kez daha yapmamıştır. İstifa bizlere vereceği en iyi cevap halini almıştır” dedi.

“Özlük haklarını düzenleyen torba yasa maddeleri usule aykırı olarak çekildi”

Sağlık çalışanlarının özlük haklarını koruyan yasa teklifi, Sağlık Bakanlığı tarafından “hekimlere zam” haberi olarak duyurulmuş fakat iş barışını bozduğu için tepki toplamıştı. Daha sonra zam yapılmadığı ve ilgili maddelerin görüşülmesinin ertelendiği ortaya çıkmış ve Sağlık Bakanlığı konuya ilişkin bir açıklamada bulunmamıştı. Konuya dikkat çeken Bulut, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu teklif bile bize fazla görülmüş, ne zaman tekrar Meclis’e getirileceği, varsa eksiklerin yasa tasarısına eklenerek neden tamamlanmadığı gibi sorular havada bırakılarak, usule aykırı bir şekilde geri çekilmiştir. Meclis’te milletvekillerine iktidarın resmî olarak veremediği sözel cevap, emekli hekim maaşlarının bu düzenlemeyle çok yüksek olacağı ve bunun kabul edilir olmadığıdır.“

“İktidar, sağlık emekçilerini piyasa ortamında var olan farklı kliklerin iç çatışmasına kurban etti”

Toplantı, kurum temsilcilerinin konuşmaları ile devam etti. İktidarın ülkeyi yönetemediğini dile getiren Genel Sağlık İş Sendikası MYK Üyesi Tarık Doğan, sağlık çalışanlarının haklarını düzenleyen yasaya ilişkin süreci hatırlatarak, “13 gün boyunca sağlık emekçilerine her gün farklı bir umut aşılayan, her gün farklı bir beklenti yaratan iktidar, sağlık emekçilerini piyasa ortamında var olan farklı kliklerin kendi iç çatışmasının kurbanı etmiştir” dedi.

Salgın sürecinde sağlık sisteminin hem halk sağlığı hem de çalışan sağlığı açısından işlevsiz olduğunu dile getiren SES Eş Genel Başkanı Selma Atabey, sağlık hizmetinin bir ekip işi olduğunu söyledi ve “‘Hekim’ ve ‘hekim dışı’ kavramıyla nasıl ki bizi istihdam alanında meslek grupları üzerinden ayırmaya kalktılarsa, yasa çıkarırken de bizi ayırmaya kalktılar” diye konuştu.

“İktidar için bu eylemlere katılma biçimimiz uyarı olsun”

Dev-Sağlık İş Yönetim Kurulu Üyesi Mihriban Yıldırım ise “İktidar için bu eylemlere katılma biçimimiz uyarı olsun. Ancak bizi yok saymaya devam ederse, biz de üretimden gelen gücümüzü kullanarak kendimizi hatırlatmak zorunda kalacağız” dedi ve sözlerini şöyle sürdürdü: “Pandeminin altında kim ezilir? Sağlık emekçileri yeterince ezildi. Bundan sonrası için hakkımız olanı istiyoruz. Kamuda neredeyse en düşük ücreti alan sağlık işçileri, bu da pandemiyi yönetenlerin ayıbı olsun. Sağlık çalışanlarının haklarını içeren düzenlemelerde sağlık işçilerinin yok sayılmasını kabul etmiyoruz.”

Açıklamada eylem kararının nedenleri şöyle sıralandı:

 “-Koruyucu sağlık hizmetlerini savunmak için,

 -Emekliliğe de yansıyacak yaşanabilir temel ücret talebimiz için,

Güvencesiz, gerçek dışı bahanelerle işimizden edildiğimiz ve köleliği dayatan çalışma koşullarına son verilmesi, güvenceli çalışabilme talebimiz için,

-Şiddete karşı etkili yasa, güvenli işyerleri, sağlıklı çalışma ortamları talebimiz için,

-Koronavirüs başta olmak üzere meslek kaynaklı hastalıklara karşı bütüncül bir meslek hastalıkları yasası çıkarılması için,

Ağır ve tehlikeli işler kapsamında faaliyet yürüten tüm işkolu emekçileri için beş yıla bir yıl yıpranma payı verilmesi, ek göstergelerin 3600’den 7200’e kadar kademeli olarak yükseltilmesi için.”

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on email
Share on print

Medyascope internet sitesinde çerezlerden faydalanılmaktadır.

Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz. Ayrıntılı bilgi için Gizlilik Politikası ve Çerez Politikası'nı inceleyebilirsiniz.

  • Medyascope
  • Medyascope Plus