Eğitim 360° (40): Okuma becerileri ve toplumsal cinsiyet eşitliği

PISA 2018 bulguları Türkiye’de toplumsal cinsiyet eşitliğine dair ne söylüyor?
PISA 2018 sonuçları okuma becerilerinde, kız çocuklarının erkek çocuklardan daha başarılı olduğunu gösteriyor. Buna karşın, Türkiye’de kadınlar istihdam, siyaset vb. çeşitli alanlarda erkeklerle eşit düzeyde değil. Toplumsal cinsiyet eşitsizliği, kız çocuklarının çok kilit bir beceri olan okuma becerilerinde erkek çocuklardan daha başarılı olmalarına, eğitime yüksek önem atfetmelerine ve yılmazlıklarına rağmen yaşanıyor. 

Eğitim 360°’ın bu bölümünde Türkiye’de PISA 2018 verilerinin okuma becerileri ve toplumsal cinsiyet eşitliğine dair gösterdikleri, Aydın Doğan Vakfı (ADV) ve Eğitim Reformu Girişimi (ERG) işbirliğiyle hazırlanan Okuma Becerilerinin Değerlendirilmesi başlıklı rapor üzerinden tartışıldı. Özgenur Korlu’nun moderatörlüğünü üstlendiği programda, ADV Eğitim Müdürü Nilgün Yorgancılar Erekli ve raporun araştırma ekibinde yer alan Doç. Dr. Melis Cin, Dr. Ali O. İlhan ve Ozancan Özdemir yer aldı.

Programda, kız çocuklarına yönelik çalışmalarda bilimsel verinin önemine değinen Nilgün Yorgancılar Erekli, araştırmanın toplumdaki genel kanının aksine verilerin kız çocukların erkek çocuklar kadar rekabetçi ve sorunlar karşısında yılmaz olduklarını gösterdiğini belirtti. PISA 2018 verilerinin Türkiye’deki kız çocuklar hakkında neler gösterdiğini anlatan Doç. Dr. Melis Cin ise kız çocuklarının okuma becerilerinde daha başarılı olmasında okumayı sevme, okuma becerisinde yeterli olduğuna inanma (öz yeterlilik algısı) ve sorunlar karşısında pes etmeme (yılmazlık) gibi özelliklerinin etkili olduğunu vurguladı. PISA 2018 verilerinin okul öncesi eğitimin önemine dair gösterdiklerinin de konuşulduğu programda Ozancan Özdemir, Türkiye’de son dönemde okul öncesi eğitim oranlarındaki artışa karşın bölgesel farklılıkların sürdüğünü söyledi ve eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması için nitelikli okul öncesi eğitimin önemini vurguladı. 

Programda PISA 2018 verilerinin gösterdikleri kadar göstermedikleri ve kız çocuklarına ilişkin yeni araştırmalara duyulan ihtiyaç da konuşuldu. Dr. Ali O. İlhan, temsiliyet düzeyi yüksek olan her araştırma gibi PISA 2018’in de derinlik konusunda zayıf kaldığını, örneğin neden kız çocukların okumaktan zevk aldığı gibi sorulara bu veri setiyle cevap verilemediğini söyledi. Bu gibi soruların cevaplanması için nitel araştırmalara ihtiyaç olduğunun altını çizdi. Doç. Dr. Melis Cin ise cinsiyet eşitliğinin standardize olmuş testler üzerinden ölçülmesinin zor olduğunu söylerken, eğitimde toplumsal cinsiyet konusunun sürekli adalet ve eşitlik tartışmaları ekseninde kavramsal tartışmaların sürdüğü bir alan olduğunu belirtti. Türkiye’de eğitimde toplumsal eşitliği konusunda sayısal olarak kız çocukları ve erkek çocukları arasındaki fark kapansa da sayıların ötesinde de eşitsizliğin giderilmesi için araştırma ve çalışmalara ihtiyaç olduğunu vurguladı. 

Programın son bölümünde kadınların ve kız çocuklarının önyargılardan kurtulmasının, başarılarının görünür kılınmasının önemi konuşuldu. Nilgün Yorgancılar Erekli, “yapamazsın” kelimesinin kız çocuklarının önündeki engellerden biri olduğunu belirterek kız ve erkek çocukların desteklendiklerinde ve onlara alan açıldığında yapamayacakları hiçbir şeyin olmadığını vurguladı.

Medyascope'a destek olun.

Sizleri iyi ve özgür gazeteciliğe destek olmaya çağırıyoruz.

Medyascope sizlerin sayesinde bağımsızlığını koruyor, sizlerin desteğiyle 50’den fazla çalışanı ile, Türkiye ve dünyada olup bitenleri sizlere aktarabiliyor. 

Bilgiye erişim ücretsiz olmalı. Bilgiye erişim eşit olmalı. Haberlerimiz herkese ulaşmalı. Bu yüzden bugün, Medyascope’a destek olmak için doğru zaman. İster az ister çok, her katkınız bizim için çok değerli. Bize destek olun, sizinle güçlenelim.

Medyascope internet sitesinde çerezlerden faydalanılmaktadır.

Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz. Ayrıntılı bilgi için Gizlilik Politikası ve Çerez Politikası'nı inceleyebilirsiniz.

  • Medyascope
  • Medyascope Plus