DF8CF1A7-8F2A-4788-A45F-52D769E11CC8

Femfikir (18): Mehveş Evin, Hürrem Sönmez ve Nilden Bayazıt Postalcı ile söyleşi

https://soundcloud.com/medyascopetv/femfikir-18-mehves-evin-hurrem-sonmez-ve-nilden-bayazit-postalci-ile-soylesi