Prof. Fatmagül Berktay: “Eşitlik ve farklılık birbirini dışlayan şeyler değildir”

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on email
Share on print

Sabancı Üniversitesi Kurumsal Yönetim Forumu tarafından, TÜSİAD’ın işbirliği ve Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) ile Sabancı Vakfı’nın desteği ile şirketlerin, çalışanlarının yakın ilişkide maruz kaldıkları şiddete karşı harekete geçmelerini sağlamaya yönelik başlatılan “İş Dünyası Aile İçi Şiddete Karşı Projesi” çerçevesinde kadına yönelik şiddetle mücadelede şirketlerin rolü konulu panel geçtiğimiz gün Sabancı Center’da gerçekleştirildi.

Panelin açış konuşmasını TÜSİAD Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Çalışma Grubu Başkanı Oya Ünlü Kızıl yaptı.

Sabancı Üniversitesi Kurumsal Yönetim Forumu Direktörü ve Araştırmacısı Melsa Ararat “Bir Katılımcı Eylem Araştırması ve Sosyal Aksiyon Örneği Olarak İş Dünyası Aile İçi Şiddete Karşı Projesi” başlıklı bir sunum gerçekleştirdi.

Moderatörlüğünü UNFPA Toplumsal Cinsiyet Programı Koordinatörü Meltem Ağduk’un yaptığı panelde, akademisyenler Prof. Fatmagül Berktay, Dr. Özge İzdeş Terkoğlu ve Doç. Sevgi Uçan Çubukçu ve Sabancı Üniversitesi Kurumsal Yönetim Forumu-BADV Proje Yöneticisi Sevda Alkan konuşmacıydı.

Osmanlı’dan günümüze kadın hareketinin bir tarihi olduğundan bahseden Berktay, kültürün daima iktidar ilişkileri alanında ortaya çıktığını, din ve gelenekle iç içe geçtiğini belirtti. Kamusal alanda kadın haklarını savunmanın önemini belirten Berktay, “erkeklik restorasyonu çabası” içerisinde kadınların kazandığı hakların geri alınmasını isteyen gruplar olduğunu söyledi ve ayrıca meselenin yalnızca kadınların sorunu olmadığını, erkeklerin ve dahi demokrasinin sorunu da olduğunu vurguladı.

Türkiye’de çalışma yaşamında yer alabilen kadınların yüzde 56’sının hizmetler sektöründe, yüzde 14.6’sının ise sanayi sektöründe olduğunu belirten Özge İzdeş Terkoğlu, kadınlar için hem yeterince iş olmadığını hem de ücretlerin düşük olduğunu söyledi.

Kamera ve kurgu: İbrahim Yayan

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on email
Share on print
  • Medyascope
  • Medyascope Plus