Ekonomik güven endeksi 93,8: Reel sektör ve perakende ticaret iyimser, hizmet ve inşaat sektörleri ile tüketici kötümser

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on email
Share on print

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekonomik güven endeksinin Aralık 2019 değerini 93,8 olarak açıkladı. Bu değer kasım ayında 91,3’tü. Yüzde 2,6 oranındaki artış, reel sektör, hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörü güven endekslerindeki artışlardan kaynaklandı.

Aralık ayında reel sektör güven endeksi 108,7 değerine, perakende ticaret sektörü güven endeksi 102,6 değerine, hizmet sektörü güven endeksi 93,2 değerine, inşaat sektörü güven endeksi 68,9 değerine yükseldi.

Aralık ayında tüketici güven endeksi ise 58,8 değerine geriledi. TÜİK, tüketici güven endeksinin Aralık 2019 değerini 20 Aralık’ta açıklamıştı. Bu değer geçen kasım ayında 59,9’du. Endeksin kırılmalarında da durum şöyleydi:

-Hanenin maddi durum beklentisi endeksi 77,7

-Genel ekonomik durum beklentisi endeksi 76,5

-İşsiz sayısı beklentisi endeksi 57,1

-Tasarruf etme ihtimali endeksi 23,8

Ekonomik güven endeksinin 100’den büyük olması genel ekonomik duruma ilişkin iyimserliği, 100’den küçük olması ise genel ekonomik duruma ilişkin kötümserliği gösteriyor. Aynı şekilde tüketici güven endeksinin 100’den büyük olması tüketici güveninde iyimser durumu, 100’den küçük olması tüketici güveninde kötümser durumu ortaya koyuyor.

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on email
Share on print
  • Medyascope
  • Medyascope Plus