Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’ne kayyum atanması kararını durduran mahkeme, 12 gün sonra “yanlış oldu” deyip kararı iptal etti

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on email
Share on print

Diyarbakır Barosu’nun, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’ne kayyum atanmasına ilişkin yürütmenin durdurulması ve iptali için açılan davayı değerlendiren Ankara 2. İdare Mahkemesi, 18 Aralık’ta yürütmenin durdurulmasına karar verdi. Aynı mahkeme, 30 Aralık’ta ise, “yanlışlığın düzeltilmesi kararı” alarak, ilk kararını iptal etti.

Mahkeme, önce kayyum atanma işlemini durdurdu

Ankara 2. İdare Mahkemesi 18 Aralık 2019 tarihindeki kararında, “Dava dilekçesi ve eklerinin incelenmesinde, dava konusu işlemin kapatılmasına ilişkin olması ve her an uygulanabilecek ve uygulanmakla tükenebilecek nitelikte bulunması nedeniyle davalı idarelerin savunması ve ara kararı cevabı alınıp ya da savunma ve ara kararına cevap verme süresi geçip yeni bir karar verilinceye kadar dava hususu işlemin durdurulmasına, savunma ve ara kararı cevap süresinin 30 gün olarak belirlenmesine 18.12.2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi” demiş ve yürütmenin durdurulması kararı vermişti. Alınan bu karar 8 Ocak 2020 tarihinde Diyarbakır Barosu‘na tebliğ edilmişti. 

Aynı mahkeme, “yanlışlık oldu” diyerek 12 gün sonra kararını iptal etti

Ankara 2. İdare Mahkemesi, 30 Aralık 2019 tarihinde bu kez, “yanlışlığın düzeltilmesi kararı” şeklinde yeni bir karar aldı. Mahkemenin ilk kararından 12 gün sonra aldığı düzeltme kararında, “Davacı Diyarbakır Baro Başkanlığı’nı temsilen Diyarbakır Barosu Başkanı tarafından 31.03.2019 tarihinde yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimi’nde HDP adayı olarak Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine katılarak Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Adnan Selçuk Mızraklı’nın İçişleri Bakanlığı’nın 19.08.2019 tarih ve 878 sayılı işlemi ile görevden uzaklaştırılması üzerine Diyarbakır Valisi’nin Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan Vekili (kayyum) olarak atanmasına ilişkin davada mahkememizin 18.12.2019 günlü ve 2019/2321 sayılı kararında davalı idare tarafından dava konusu işlemin Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’ne Başkan Vekili atanması istemine ilişkin olduğu ancak anılan kararın hüküm fıkrasının işyeri kapatılmasına ilişkin olduğu belirtilerek yanlışlığın düzeltilmesi istenilmesi üzerine 2577 Sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 30. maddesi uyarınca dava dosyası incelenerek gereği görüşüldü;… bu durumda davalı idarenin Mahkememizin 18.12.2019 günlü YD kararının davacı iddiaları sonucuna dair yanlışlığın düzeltilmesi isteminin kabulüne… 30.12.2019 tarihinde obirliğiyle karar verildi” denildi.

Diyarbakır Barosu Başkanı Cihan Aydın: “Yorum kamuoyuna ait”

Mahkemenin 12 gün ara ile aldığı kararı iptal etmesini değerlendiren Diyarbakır Barosu Başkanı Cihan Aydın, karar metinlerini sosyal medyada, “Skandala bakın. Ankara 2.İdare Mahkemesi, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’ne kayyum atanması kararının yürütmesinin durdurulması ve iptali için açtığımız davada yürütmenin durdurulması kararı vermiş. Sonra yanlış karar verdik diye kararını geri almış. Yorumu kamuoyuna ait” mesajı ile paylaştı.  

“Kayyumun 12 günde yaptıkları işlemler yok hükmündedir”

Baro Başkanı Cihan Aydın, “düzeltmenin” maddi hataların yani yazım yanlışlarının düzeltilmesiyle ilgili olacağını, mahkeme kararının değiştirilemeyeceğini belirterek, “Sadece yazım hatası gibi maddi hatalar kısmını değiştirir, yürütmeyi durdurma kararı aynen kalır. Bu nedenle mahkemenin verdiği ikinci karar hukuksuzdur. Zaten bakanlık itirazı da ‘hüküm fıkrasındaki işyeri kapatma’ kısmının düzeltilmesini talep etmiş. Bu durumda mahkemenin yapması gereken hüküm fıkrasındaki yazım hatasını düzeltip kararın geri kalan kısmına dokunmaması gerekirdi. Maalesef mahkeme burada kararın tamamını değiştirmiş ve yeni bir karar vermiştir. Bu bir karar düzeltme değil, yargıya müdahalenin açık bir delilidir. Artık ortada bir yargı kalmamıştır. Mahkemenin yürütmeyi durdurma kararı verdiği 18 Aralık ile kararını değiştirdiği 30 Aralık tarihleri arasında kayyumun yaptığı bütün iş ve işlemler yok hükmündedir diye konuştu. 

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on email
Share on print
  • Medyascope
  • Medyascope Plus