Cumhurbaşkanı Erdoğan, İnsan Hakları Eylem Planı’nı açıkladı: “Eylem planımızın nihai amacı yeni ve sivil bir anayasadır, sözü olan herkesi bu sürece katılmaya davet ediyoruz”

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on email
Share on print

Cumhurbaşkanı ve Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, daha önce ilan edilen İnsan Hakları Eylem Planı’nı bugün (2 Mart) açıkladı. Planın tanıtım toplantısında konuşan Erdoğan, eylem planının hedeflerini ve faaliyetlerini özetledi. Erdoğan konuşmasına şu cümlelerle başladı: 

“Dikene su vermek zulüm anlamına gelebiliyor”

“Ne zaman adalet yolundan sapmışsak geriledik ve zayıfladık. Her çiçeğe su vermeyeceğiz. Susuzluktan boynu bükülmüş bir çiçeğe su vermek adaleti yerine getirmek olurken dikene su vermek zulüm anlamına gelebiliyor. Ne uluslararası belgelerin kayıtsız şartsız kopyalanmasından yanayız ne de insanlığın evrensel kazanımlarına bigâne kalmak gibi bir düşünceye sahibiz.”

“İnsan doğuştan sahip olduğu vazgeçilmez haklarıya yaşar. Devletin görevi de bu hakları korumak ve geliştirmektir”

Erdoğan, dokuz amaç, 50 hedef ve 393 faaliyet içeren planın, iki yıllık bir zaman diliminde uygulanmak üzere hazırlandığını söyledi. Planı “Vizyonu özgür birey, güçlü toplum, daha demokratik bir Türkiye” sözleriyle niteleyen Erdoğan, belirlenen her bir faaliyet için öngörülen zaman dilimine yönelik takvimin iki hafta içinde kamuoyuna sunulacağını söyleyip, eylem planının 11 temel ilkesini şöyle sıraladı: 

 1. “İnsan doğuştan sahip olduğu vazgeçilmez haklarıya yaşar. Devletin görevi de bu hakları korumak ve geliştirmektir.
 2. İnsan onuru bütün hakların özü olarak hukukun etkin koruması altındadır.
 3. Dil, din, ırk renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, mezhep ve benzeri sebepler temelinde hiçbir ayrımcılık sözkonusu olmaksızın herkes hukuk önünde eşittir.
 4. Kamu hizmetinin herkese eşit, tarafsız ve dürüst biçimde sunulması bütün idari faaliyetlerin temel özelliğidir.
 5. Mevzuat, tereddüt doğrumayacak şekilde net, anlaşılır ve öngörülebilir kurallar içerir. Kamu otoriteleri de bu kuralları hukuk güvenliği ilkesinden ödün vermeden hayata geçirir.
 6. Sözleşme özgürlüğüne, hukuki güvenlik ilkesi ve kazanılmış hakların korunması prensibine aykırı olarak hiçbir şekilde müdahale edilemez.
 7. Devlet, girişim ve çalışma hürriyetini, rekabete dayalı serbest piyasa kuralları ile sosyal devlet ilkesi çerçevesinde korur ve geliştirir.
 8. Adli ve idari işleyiş, masumiyet karinesi, lekelenmeme hakkı ve ceza sorumluluğunun şahsiliği ilkelerini koruyan, gözeten ve güçlendiren bir yaklaşımı merkezine alır.
 9. Hiç kimse, başkalarının kişilik haklarına saygı göstermek suretiyle yaptığı eleştirileri veya düşünce açıklamaları nedeniyle özgürlüğünden yoksun bırakılamaz.
 10. Hukuk devleti, hak ve özgürlükler ile adaletin teminatı olarak her alanda tahkim edilir.
 11. Haklarının ihlal edildiğini iddia eden herkes, etkili kanun yollarına zahmetsiz şekilde erişebilir, adalete erişim, hak ve özgürlüklere saygının esasıdır.”

“Demokratik katılımı güçlendirmek için siyasi partiler ve seçim mevzuatında değişiklik yapmak üzere kapsamlı bir çalışma başlatıyoruz”

Erdoğan, İnsan Hakları Eylem Planı’nın ayrıntıları ve hukuki zeminde yapılacak düzenlemeler hakkında da bilgi verdi. Bu bağlamda yeni kurumlar oluşturulacağını ve bazı mevzuatlarda değişiklik yapılacağını belirten Erdoğan, atılacak adımları şöyle açıkladı:

 • “Demokratik katılımı güçlendirmek için, siyasi partiler ve seçim mevzuatında değişiklik yapmak üzere kapsamlı bir çalışma başlatıyoruz.
 • Kamu Denetçiliği Kurumu ile Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu’nun kararlarını, kişisel verilerin korunması suretiyle kamuoyunun erişimine açıyoruz.
 • İnsan Hakları Tazminat Komisyonu, Anayasa Mahkemesi’ne başvuruya gerek kalmaksızın, uzun yargılama zararlarını karşılayacak.”

“Bağımsız bir Ceza İnfaz Kurumları İnsan Hakları İzleme Komisyonu kuruyoruz”

 • “Barolar, STK’lar ve üniversitelerden temsilcilerin katılımıyla bağımsız bir Ceza İnfaz Kurumları İnsan Hakları İzleme Komisyonu kuruyoruz.
 • Çocuklar, kadınlar, engelliler ve yaşlılar başta olmak üzere suç mağdurlarına yönelik psikososyal destek ve bilgilendirme hizmetlerinin etkinliğini artırıyoruz.
 • Hâkim ve savcılara coğrafi teminat sağlayarak, hem yargı teminatını güçlendiriyor hem de kararların hızlanmasını temin ediyoruz.
 • Gerekçelerin sağlam, tutarlı ve tartışmaları bitiren mahiyette olması için HSK’nın denetim alanını genişletiyor, istinaf dairelerine de bu sebepten dolayı bozma yetkisi veriyoruz.”

“İşkence iddialarıyla ilgili disiplin soruşturmalarında zamanaşımını kaldırıyoruz”

 • “İşkence iddialarıyla ilgili disiplin soruşturmalarında zamanaşımını kaldırıyoruz.
 • Görevin gereklerine aykırı olarak hak ihlaline sebebiyet veren kamu görevlileri için rücu ve disiplin işlemlerinin etkinliğini artırıyoruz.”

“Çalışan ve öğrencilerin kendi dini bayramlarında izinli sayılmalarını sağlıyoruz”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, inanç özgürlüğü kapsamında atılacak adımları ise şöyle sıraladı:

 • “Çalışan ve öğrencilerin kendi dini bayramlarında izinli sayılmalarını sağlıyoruz.
 • Hangi dine mensup olursa olsun, kamu ve özel sektör çalışanları ile öğrencilerin, kendi dini bayramlarında izinli sayılmalarını sağlıyoruz.
 • Gayrimüslim cemaat vakıfları yönetim kurullarının oluşturulması ve seçimine ilişkin Vakıflar Yönetmeliği’ni yeniden düzenliyoruz.”

“Eşe karşı işlenen suçlarla ilgili öngörülen ağırlaştırıcı sebebi, boşanmış eşi de kapsayacak şekilde genişletiyoruz”

Erdoğan’ın gündeminde kadına yönelik şiddet eylemleri de vardı. Konuya ilişkin düzenleme yapılacağını ifade eden Erdoğan, bu düzenlemelerin ana hatlarını şu şekilde aktardı:

 • “Tek bir kadının dahi şiddet mağduru olmadığı güne kavuşana kadar kurumların, sivil toplum kuruluşlarının, medyanın ve toplumun tüm kesimlerinin işbirliğiyle bu mücadeleyi sürdüreceğiz.
 • Şiddet mağduru kadınlara avukat görevlendirilmesini sağlıyoruz.
 • Kadına karşı şiddet suçlarını etkin şekilde soruşturmak amacıyla kurulan özel soruşturma bürolarını ülke genelinde yaygınlaştırıyoruz.
 • Eşe karşı işlenen suçlarla ilgili öngörülen ağırlaştırıcı sebebi, boşanmış eşi de kapsayacak şekilde genişletiyoruz.
 • Tek taraflı ısrarlı takip fiillerini ayrı bir suç olarak düzenliyoruz. Şiddet mağduru kadınlara avukat görevlendirilmesini sağlıyoruz.
 • İletişimin tespiti ve dinlenmesi şeklindeki koruma tedbiriyle elde edilen kayıtların, beraat kararı halinde yok edilmesini sağlıyoruz.”

“Çocuk mahkemelerini çocuk dostu olacak şekilde tasarlıyor, duruşmalara hâkim, savcı ve avukatların cüppesiz katılımına imkan sağlıyoruz”

Erdoğan çocuklarla ilgili yapılacak yasal düzenlemeleri ise şu cümlelerle özetledi:

 • “Uluslararası koruma ve geçici koruma kapsamındaki kimsesiz çocukların bakım ve gözetiminin daha etkin sağlanabilmesi için tüzel kişi vesayet sistemini hayata geçiriyoruz.
 • Çocuk mahkemelerini çocuk dostu olacak şekilde tasarlıyor, duruşmalara hâkim, savcı ve avukatların cübbesiz katılımına imkan sağlıyoruz.
 • Aile mahremiyeti ve çocuğun üstün yararının daha iyi korunabilmesi amacıyla aile ve çocuk mahkemelerinin müstakil bir kampüs içinde bulunacağı yeni bir adliye mimarisi modeli geliştiriyoruz.”

“Hâkim, savcı ve avukat adaylarına Anayasa Mahkemesi’nde staj imkanı getiriyoruz”

Tayyip Erdoğan hukuk fakültelerindeki öğretim süresinin de beş yıl olacağını belirterek, “Hukuk fakültelerinde öğrenim süresini beş yıla çıkarıyoruz. Kontenjanlarını da daha nitelikli eğitim verilecek şekilde gözden geçiriyoruz” dedi.

“Her yıl Türkiye İnsan Hakları Raporu hazırlanacak”

“Her yıl Türkiye insan hakları raporu hazırlanacak ve kamuoyu ile paylaşılacak” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, insan hakları bilincinin küçük yaşlardan itibaren yerleşmesi amacıyla ilk ve orta öğretimde bu konuları içeren ders programları geliştirildiğini de açıkladı.

“Hukuk Araştırmaları Enstitüsü kuruyoruz”

Erdoğan, Türkiye’nin insan hakları alanında henüz taraf olmadığı uluslararası sözleşmelerin ve ek protokollerin imza ve onay süreçlerinin gözden geçirildiğini de vurgulayarak şöyle konuştu: “Bu alanda yeni bir kurumsal yapı olarak Hukuk Araştırmaları Enstitüsü kuruyoruz. Bu enstitü insan hakları hukukuyla ilgili tüm uluslararası gelişmeleri takip edip, toplumsal talep ve ihtiyaçları dikkate alarak yeni politika önerileri geliştirecektir. Bu eylem planımız elbette bir temenni değildir. Bu belgede yer alan hususların amaçlandığı şekilde hayata geçirilebilmesi için devletin tüm kurumlarına ve siyasete büyük iş düşüyor.”

“Eylem planımızın nihai amacı yeni ve sivil bir anayasadır”

Cumhurbaşkanı Erdoğan daha önce de çeşitli vesilelerle yaptığı “yeni ve sivil anayasa” çağrısını bu konuşmasında da tekrarladı. Eylem planının sivil bir anayasa ile sonuçlanmasını dilediğini belirten Erdoğan, bu anayasanın katılımcı bir süreç ile hazırlanmasını gerektiğini söyledi:

“Eylem planımızın nihai amacı yeni ve sivil bir anayasadır. Yeni anayasa ihtiyacı artık ertelenemez hale gelmiştir. Milli iradenin üstünlüğü esasına göre hazırlanacak yeni bir toplumsal sözleşme metnini, cumhuriyetimizin yüzüncü yılını karşılamaya hazırlandığımız şu dönemde ülkemize kazandırmanın, tarihi sorumluluğumuz olduğuna inanıyoruz. Ülkemizin geleceği konusunda sözü olan herkesi, yeni anayasa yapım sürecine katılmaya davet ediyoruz. Cumhur İttifakı olarak biz kendi çalışmamızı elbette yapıyoruz. Diğer partilerin ve kesimlerin teklifleriyle nihai şeklini vereceğimizi ümit ettiğimiz yeni anayasayı milletimizin takdirine sunarak Türkiye’nin önüne aydınlık bir dönemin kapıları açmak istiyoruz.”

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on email
Share on print
 • Medyascope
 • Medyascope Plus