MEB verilerine göre 5 yaş grubu okullaşma oranı yüzde 72’i iken OECD raporunda bu oran yüzde 39

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on email
Share on print

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan “Türkiye’de Eğitimin 20 Yılı: 2000-2019” başlıklı kitapta, eğitimde yaşanan dönüşüm ve son 20 yılda atılan adımlarla Türkiye genelinde yaşanan değişimin sonuçları yer alıyor. Kitaptaki verilere göre 2019 yılında 5 yaş grubu kız öğrencilerin net okullaşma oranı yüzde 70,4’e, 5 yaş grubu erkek öğrencilerinin ise yüzde 72’ye ulaştı. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı’nın (OECD) “Bir Bakışta Eğitim 2021” adlı raporunda ise Türkiye’nin, 3-5 yaş aralığında yüzde 39 olan erken çocukluk eğitimine katılım oranıyla, OECD ortalamasının (yüzde 83) gerisinde kaldığı ve okul öncesi eğitimde en düşük orana sahip OECD ülkesi olduğu belirtildi. 

15-19 yaş aralığındaki yüzde 69 okullaşma oranı ile Türkiye, en düşük okullaşma oranına sahip OECD ülkeleri arasında

MEB’in hazırladığı kitapta eğitime erişim göstergeleri, yatırıma dayalı göstergeler ve eğitim performansı göstergeleri olmak üzere üç ana başlık bulunuyor. Ancak MEB’in yayımladığı verilerle, OECD’nin “Bir Bakışta Eğitim 2021” raporundaki veriler arasında ciddi farklılıklar var.

“Türkiye’de Eğitimin 20 Yılı: 2000-2019” başlıklı kitapta yer alan eğitime erişim göstergeleri bölümünde, farklı eğitim kademelerinde okullaşma oranlarının yıllar içindeki değişimi incelendi. Kitapta yer alan verilere göre 2012 yılında beş yaş grubunda net okullaşma oranı yüzde 39,7 iken bu oranın 2019 yılında yüzde 71,2’ye yükseldiği, 5 yaş grubu kız öğrencilerin net okullaşma oranının 70,4’e, 5 yaş grubu erkek öğrencilerin ise yüzde 72’ye ulaştığı aktarıldı.

OECD’nin “Bir Bakışta Eğitim 2021” raporuna göre ise Türkiye 3-5 yaş aralığında yüzde 39 olan erken çocukluk eğitimine katılım oranıyla, OECD ortalamasının (yüzde 83) oldukça gerisinde ve okul öncesinde okullaşmanın en düşük olduğu OECD ülkesi.

Türkiye’de 15-19 yaş aralığındaki çocukların okullaşma oranı yüzde 69

Zorunlu eğitimin başlama ve sona erme süresi ülkelerin eğitim sistemlerine göre farklılık gösteriyor. OECD ise ülkelerdeki okullaşma oranını, ülkelerin zorunlu eğitim yaş aralığı yüzde 90 ulaştığında “tam katılım” olarak tanımlıyor. OECD ülkelerinde 2019 yılı için 6-14 yaş okullaşma oranının yüzde 99 olduğu, Türkiye’de ise bu oranın yüzde 100 olduğu görülüyor. Ancak bu yaş aralığı Türkiye’deki zorunlu eğitim sürecinin tamamını kapsamıyor ve zorunlu eğitim kapsamında olan 15-19 yaş aralığındaki bireylerin okullaşma oranının Türkiye’de yüzde 69 ile OECD ortalamasının (yüzde 84) gerisinde kaldığı görülüyor. 15-19 yaş aralığındaki okullaşma oranı (yüzde 69) ile Türkiye, Kolombiya, Meksika, Kosta Rika ve İsrail’den sonra en düşük okullaşma oranına sahip beşinci OECD ülkesi.

Türkiye’de öğrenci başına yapılan harcamalar yıllık yüzde 2,4’lük bir artış gösterdi

MEB’in kitabında yer alan bilgilere göre son 20 yılda milli eğitime ayrılan toplam bütçe büyük bir artış göstererek yaklaşık 3,4 milyar TL’den 113,8 milyar TL’ye ulaştı. Yani Türkiye’de son 20 yılda eğitime ayrılan bütçe 113,8 milyar TL olarak açıklandı. OECD verilerine göre ise Türkiye’de öğrenci başına yapılan harcamalar yıllık ortalama yüzde 2,4’lük bir artış göstererek OECD ülkelerine oranla büyüdü. Diğer yandan ise 2012-2018 yılları arasında eğitim harcamalarının OECD ülkelerine göre en fazla arttığı (yüzde 5,1) ülke Türkiye.

Devlet okulları ve özel okulların sınıf mevcutları arasındaki fark OECD ortalamasına kıyasla daha fazla

OECD verilerine göre Türkiye’de devlet okulları ve özel okulların sınıf mevcutları arasındaki fark, OECD ortalamasına kıyasla daha fazla. Türkiye’de, devlet okullarında ilkokul kademesindeki ortalama sınıf mevcudu 23 iken, özel okullarda ortalama sınıf mevcudu 18. Ortaokul kademesinde bu fark daha da açılıyor, devlet okullarında 26 olan ortalama sınıf mevcudu, özel okullarda 18. Türkiye’de öğretmen başına düşen öğrenci sayıları ise ilkokul kademesinde 17, ortaokul kademesinde 16 olarak açıklandı. 

MEB’e verilerine göre okul öncesi ve ilköğretim kademesinde öğretmen başına düşen öğrenci sayısı 16

MEB, son 20 yılda okul öncesi ve ilköğretim kademesinde öğretmen başına düşen öğrenci sayısını yaklaşık 16, ortaöğretim kademesinde öğretmen başına düşen öğrenci sayısını ise 14 olarak açıkladı. Türkiye’de, devlet okullarında ilkokul kademesindeki ortalama sınıf mevcudu 23 iken, özel okullarda ortalama sınıf mevcudu 17. Ortaokul kademesinde bu fark daha da açılıyor. Devlet okullarında 26 olan ortalama sınıf mevcudu, özel okullarda 17. Türkiye’de öğretmen başına düşen öğrenci sayıları ise ilkokul kademesinde 18, ortaokul kademesinde 15 ve OECD ortalamasından yüksek.

Türkiye’de okuduğunu anlama ortalamaları OECD ortalamasının altında

Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı (PISA) ve Uluslararası Matematik ve Fen Eğilimleri Araştırması (TIMSS) gibi uluslararası kuruluşların düzenlediği sınavların ortalamasına göre oluşturulan 50 ülkelik listeye Türkiye, 34. sıradan girebildi. Listede Türkiye, BAE ve Makao gibi ülkelerin gerisinde kaldı.

Türkiye’nin PISA 2018 uygulamasında okuma becerileri puanını 2015’e göre en çok artıran ikinci ülke olduğu vurgulanan kitapta, matematik ve fen okuryazarlığı en çok artan ülkeler arasında Türkiye’nin olduğu belirtildi. PISA 2018 verilerine göre OECD’nin ülkeler arasında okuma becerilerinde ortalama puanı 487, fen ve matematik bilimlerinde 489 olarak belirlendi.

MEB’in verileri ve OECD, PISA uygulamasının verileri kıyaslandığında, Türkiye’nin okuduğunu anlamada 2015 yılına göre artış gösterdiği ancak OECD ortalamasının altında kaldığı görüldü. Türkiye, PISA 2018 programına göre okuduğunu anlamada 466, fen bilimlerinde 468, matematik bilimlerinde ise 454 ortalama ile OECD ortalamasının altında kaldı.

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on email
Share on print

Medyascope internet sitesinde çerezlerden faydalanılmaktadır.

Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz. Ayrıntılı bilgi için Gizlilik Politikası ve Çerez Politikası'nı inceleyebilirsiniz.

  • Medyascope
  • Medyascope Plus