KONDA Araştırma: Her 100 kişiden 31’i kendini “modern”, 45’i “geleneksel muhafazakâr”, 24’ü “dindar muhafazakâr” olarak tanımlıyor

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on email
Share on print

KONDA Araştırma, “Türkiye 100 kişi olsaydı” başlıklı araştırmasının sonuçlarını açıkladı. Buna göre, her 100 yetişkinden 31’i “kendinizi, hayat tarzı bakımından üç gruptan hangisinde sayarsınız?” sorusuna “modern” cevabını veriyor. Katılımcıların yüzde 45’i kendini “geleneksel muhafazakâr”, yüzde 24’ü ise “dindar muhafazakâr” olarak tanımlıyor.

Demografik sonuçlar

KONDA’nın “Türkiye 100 kişi olsaydı” başlıklı araştırmasının sonuçlarına göre, Türkiye toplumu geçen 10 seneye göre daha yaşlanmış bir görüntü ortaya koyuyor. Yaklaşık dörtte bir 50 yaş ve üstünü oluştururken bu oran üçte bire gelmiş durumda. Toplumun yüzde 33’ünü 50 yaş ve üzeri, yüzde 34’ünü 33-48 yaş grubu ve yüzde 33’ünü 18-33 yaş grubu oluşturuyor.

Türkiye toplumunun üçte ikisi evli veya evlenmek üzere. KONDA’nın verilerine göre bu oran 10 yıl önce üçte ikiydi. Bekarların oranı yüzde 20’den yüzde 29’a çıkmış durumda.

Ülkedeki yetişkin nüfusunun yarıdan fazlası metropol alanlarda yaşıyorken 100 kişiden yalnızca 17’si bir metropol alanında büyüdüğünü belirtiyor.

Toplum daha küçülen birimler halinde yaşamaya başlasa da üçte iki halen 3 ila 5 kişilik hanelerde yaşıyor.

İstihdama katılım

Her 100 yetişkinin 44’ü istihdama dahil. 10 yıl önce bu sayı 39 idi. Beyaz yaka olarak çalışanlar halen 10 kişi.

Çalışmayan yüzde 56’nın yaklaşık yarısı ev kadınlarından oluşuyor. Öğrenci oranı 10 senede kendi içinde yüzde 60 mertebesinde arttı.

Her 100 kadından 56’sı kendini ev kadını olarak tarif ediyor. Her 10 kadının 8’i beyaz yakalıyken, erkeklerde 18 kişi mertebesine ulaşıyor.

Toplumun üçte biri kirada oturuyor. Her 100 hanenin 56’sında araba var. Araba sahipliği 2012’den bu yana 37 haneden 56 haneye yükselmiş. Hem ev hem de araba sahipliği oranı yarıdan az. Toplumun yaklaşık beşte birinin ne evi ne de arabası var.

Yetişkin nüfusun yarıdan biraz fazlasının kredi kartı var. KONDA’nın verilerine göre oran dokuz sene önce üçte bir seviyesindeydi.

Etnik kimlik ve dini inanç

Etkin kimlikler bakımından toplumun yüzde 77’si kendini Türk, yüzde 19’u Kürt, yüzde 2’si Arap ve yüzde ikisi diğer etnik kimliklerle tanımlıyor.

Her 100 kişinin 94’ü bir dini inancı olduğunu belirtiyor. Bunların 88’i Sünni Müslüman, beşi ise Alevi Müslüman. Yüzde 6’sı dini inancı olmadığını belirtiyor. Yüzde 2’si ise diğer inançlarla kendini tanımlıyor.

Toplumun yüzde 7’si kendini inançsız veya ateist, yüzde 33’ü inançlı, yüzde 50’si dindar, yüzde 10’u ise sofu olarak nitelendiriyor.

Türkiye’deki 18 yaş üstü kadınlar 100 kişi kabul edildiğinde 41’i başını örtmüyor. KONDA’nın verilerine göre örtünme oranında 10 senelik çerçevede ufak bir azalma var. Katılımcıların yüzde 48’i başörtüsüyle, yüzde 10’u türbanla, yüzde 1’i ise çarşaf/peçeyle örtünüyor.

Her 100 yetişkinden 24’ü hiç namaz kılmadığını söylüyor. Bu oran 13 sene önce 17 kişiydi.

Toplumun yüzde 67’si düzenli, yüzde 17’si nadiren oruç tutarken, yüzde 16 hiç oruç tutmadığını belirtiyor.

Sosyal medya kullanımı

Her 100 kişinin 82’si sosyal medya kullanıyor. Bu sayı 10 sene önce 38’di. Herhangi bir sosyal medya kanalını kullanmadığını belirtenlerin oranı onda birin altında.

KONDA’nın verilerine göre 2012 yılında televizyondan haber izlemediğini belirten yalnızca yüzde 4’tü. Bu oran 2021’de yüzde 28’e kadar çıktı.

2016 yılında yüzde 22 olan internetten alışveriş oranı ise koronavirüs salgınının yaşandığı 2021’de yüzde 64’e kadar çıktı.

Şu an her 10 yetişkinden dokuzunun akıllı telefonu varken bu oran altı yıl önce yüzde 42 seviyesindeydi. Şimdi ise akıllı telefona sahip olanların oranı yüzde 91.

İçki tüketimi

Hiç üç yetişkinden ikisi yani araştırmaya katılanların yüzde 63’ü hiçbir zaman alkollü içki içmemiş olduğunu belirtiyor.

Haftada bir veya daha sık içenler ise her 100 kişide yedi kişi. Her 100 yetişkinin 30’u tiryaki olduğunu söylüyor.

Kitap ve gazete okuma oranları

Son üç ayda okuduğu kitap sayısını sorduğumuzda bundan 13 sene önce 100 kişiden 28’i en az bir kitap okumuş olduğunu söylüyordu. Bu oran 2019 yılında 69’a geldi.

Her dört yetişkinden üçü gazete yani katılımcıların yüzde 75’i gazete okumadığını belirtiyor.

Hayat tarzı

Her 100 yetişkinden 31’i “Kendinizi, hayat tarzı bakımından üç gruptan hangisinde sayarsınız?” sorusuna “modern” cevabını veriyor. KONDA’nın verilerine göre bu oran dokuz sene önce 27 idi.

Kendini geleneksel muhafazakâr olarak tarif edenlerin oranı herhangi bir değişim göstermedi.

Katılımcıların yüzde 31’i kendini “modern”, yüzde 45’i “geleneksel muhafazakâr”, yüzde 24’ü “dindar muhafazakâr” olarak tanımlıyor.

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on email
Share on print

Medyascope internet sitesinde çerezlerden faydalanılmaktadır.

Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz. Ayrıntılı bilgi için Gizlilik Politikası ve Çerez Politikası'nı inceleyebilirsiniz.

  • Medyascope
  • Medyascope Plus