Kadın hareketi, altılı masanın altı erkek yöneticisiyle buluştu

SES Eşitlik ve Dayanışma Derneği bugün (30 Haziran) Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Demokrat Parti (DP), Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA Partisi), Gelecek Partisi, İYİ Parti ve Saadet Partisi’nin oluşturduğu ve kamuoyunda “altılı masa” olarak bilinen altı muhalefet partisinin temsilcilerinin katıldığı bir etkinlik düzenledi. Etkinlikte kadın hareketinden önemli isimler ve altı partinin temsilcileri, “Türkiye’nin demokrasi inşasında kadınların yeri ne olacak?”, “Kadın politikaları ne olacak?”, “Kadınların yönetimde temsili nasıl eşitlenecek?” gibi sorulara cevap aradı. 

Eşitlik ve Dayanışma Derneği’nin çevrimiçi düzenlediği buluşmada, CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Bülent Şahinalp, DEVA Partisi Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı Mustafa Yeneroğlu, Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ayhan Sefer Üstün, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem ve Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kaya, kadın sivil toplum örgütleri, akademisyenler ve gazeteciler bir araya geldi. 

Etkinlikte alfabetik sırayla altılı masadaki partilerinin temsilcileri hem kendi partilerinde hem de “Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem Mutabakat Metni’nde kadın-erkek eşitliğinin ve kadınların siyasi hayata daha aktif bir şekilde katılımının sağlanması, kadın cinayetleri vb. konulardaki politikalarını dile getirdi. Liderler ikinci aşamada ise kadınların kendilerine yönelttiği soruları yanıtladı.

Etkinliğin moderatörlüğünü üstlenen SES Eşitlik ve Dayanışma Derneği Kurucu Başkanı Gülseren Onanç, etkinliğin açılışında, altılı masanın Türkiye’de toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması konusundaki önemini belirterek, “İnanıyoruz ki cinsiyet eşitliği mücadelesi sadece kadınların yapacağı bir mücadele değildir. Yani erkeklerin kenardan izlediği, kadınların yaptıklarına sadece sessizce alkış tuttuğu bir mücadele değildir. Erkekler de aktif olarak bu sürece katılmalı ve bir ortak mücadele verilmelidir. Biz bu toplantının, altılı masanın cinsiyet eşitliğini sağlama yönünde bu altı erkeğe de bizimle beraber yol yürüme çağrısı yapmak için bir fırsat olarak görüyoruz” dedi.

“Altılı masa olarak temel kadın hakları konusunda önemli ilkeler ortaya koyduk”

Etkinlikte ilk olarak söz alan CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, CHP’nin ve altılı masanın toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması için hazırladığı politikalarını şu sözlerle anlattı:

“Hazırladığımız Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem Mutabakat Metni’nde biz aslında bir hükümet sistemi çalışması yaptık ama bunun yanında temel hak ve özgürlükler başlığı altında, sivil toplum olsun, sosyal haklar olsun, kadın hakları olsun somut olarak da değindik ve bazı ilkeler ortaya koyduk, ben bunu çok önemsiyorum. Altı genel başkanın imzaladığı bu mutabakat metniyle aslında bu ilkeler bizim hedefimiz haline geldi. Ayrıca 300’ün üzerinde kadın örgütünün görüşlerini alarak bir kanun teklifi hazırladık ve bunu Meclis’e sunduk. Siyasi Partiler Kanunu’nda temsil yönünden yüzde 50 yüzde 50 bir oran öngören çok ciddi bir kanun teklifi sunduk ve bunu Türkiye’deki tüm kadın örgütleriyle beraber yaptık.”

“Kadınlar özellikle siyasi hayata atılma konusunda bir tereddüt de geçiriyorlar”

Muharrem Erkek’ten sonra söz alan Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Bülent Şahinalp ise Türkiye’de kadınların toplumsal hayata katılımının düşük olduğunu vurguladı. Şahinalp, partilerin kadınların siyasi hayata katılımını teşvik etmesi gerektiğini vurguladı:  

“Dikkatimizi çeken, herkesin bildiği bir husus kadınların toplumsal hayata katılımının düşük olduğu. Bu, iş hayatında da öyle, bürokraside, siyasi hayatta da öyle, parti içi çalışmalarda da öyle. Bu konuyu teşvik edici şekilde hususları kaleme almaya çalıştık. Diğer bir önemli husus, kadına yönelik şiddetle mücadele. Türkiye’de son yıllarda giderek şiddetini artıran bir husus, bunu kaleme almaya çalıştık. Her şeyin başı eğitimden başlıyor dolayısıyla kız çocuklarının eğitim hakkı üzerinde durmaya çalıştık. Ve en önemlisi de eşit işe eşit ücret, kadınların iş hayata katılımını teşvik konularına özel bir ilgi göstermeye çalıştık. Bir de bugün şöyle bir sıkıntımız var, kadınlar özellikle siyasi hayata atılma konusunda bir tereddüt de geçiriyorlar. Bence bütün arkadaşlarım aynı sorunla karşılaşıyorlar. Arzu edilen seviyede ilçe örgütleri, il örgütleri ya da genel merkeze katılımda düşük istek var. Belki de bunu teşvik etmemiz gerekiyor.” 

 “Altılı masada kadın sorununu çok detaylı bir şekilde konuştuk”

DEVA Partisi Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı Mustafa Yeneroğlu ise Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem Mutabakat Metni’nde kadınların toplumsal hayatta güçlendirilmesinin önemli bir başlık olduğunu vurgulayarak, altı partinin bu konuda uzlaştığı başlıkları anlattı:

“Biz, altılı masada kadın sorununu çok detaylı bir şekilde konuştuk. Bir kere çoğulcu demokratik sistemin olmazsa olmazı kadının güçlendirilmesiyle başladık metnimizi çalışırken. ‘Tüm karar alma mekanizmalarımızda kadın-erkek eşitliğini sağlamak öncelikli bir devlet politikası olmalı’ dedik mutabakat metnimizde. Kadına yönelik şiddetle etkin bir şekilde mücadele konusu. Bununla ilgili Türk Ceza Kanunu’nda eksik olan düzenlemelerin gözden geçirilmesi ve cezaların seçenek yaptırımlara çevrilmesi engellenerek infazın derhal uygulanması konusunda düzenlemelerden bahsettik. Eğitim politikalarını tamamıyla gözden geçireceğimizi, eğitim müfredatımıza ilkokul 1. sınıftan itibaren insan hakları ve kadın-erkek eşitliği dersini koyacağımızı özellikle belirttik. Kız çocuklarının eğitim hakkı üzerinde durduk. İş hayatında kadınların güvenceli çalışma, eşit iş, eşit ücret, iş-özel yaşam dengesinin kurulmasıyla ilgili yapılması gereken çok ciddi reformların olduğunu vurguladık”

“Kadınların yaşadığı sorunları çözmenin tek yolu kota değil”

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ayhan Sefer Üstün ise kota tartışmalarına değinerek, kadın kotası uygulanmasının Türkiye’de kadınların yaşadıkları sorunları çözmede yetersiz kaldığını söyledi: 

“Neden siyasette kadın yok? Doğru bir soru ama bu sorunu çözmenin tek yolu da kota değil. Kota bana daha kolaycılık geliyor. Eğer kadınları eğitimden itibaren desteklersek ve kız çocuklarına erkek çocuklarıyla eşit imkanlar, haklar sağlarsak zaten kadın kendini yetiştiren bir birey olarak karşımıza çıkar. Ardından ekonomik olarak da kadın gerçekten kendi ayakları üzerinde duracak ve kendi sosyal faaliyetini sağlayacak imkanlara kavuşursa kendiliğinden bu görevlere talip olacaktır. Ama kadının doğası gereği birtakım kendi sorumlulukları da var kadının yani anne oluyor kadın. Anne olduğunda bu tür faaliyetlerinden uzak kalmaması için tedbirler de alınması lazım. Bu bizim programımızda da var.”

“Cumhuriyete saldıramayanlar kadınların haklarına saldırıyorlar”

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem, tarihsel süreç içerisinde Türkiye’de kadın hakları mücadelesine değinerek, cumhuriyetin kurucu değerlerini benimsemeyen insanların, kadın haklarının korunmasını engellemeye çalıştıklarını vurguladı: 

“Türkiye’deki kadın hakları Batı ülkelerindeki kadın haklarından bir farklılıkla önemlidir. O da şudur, Türkiye’deki kadın hakları aslında cumhuriyet demektir, cumhuriyetin kurucu değerleri demektir. Bunun üstüne basa basa ifade ediyorum her yerde. Bugün kadın haklarına saldıranlar, kadınlara saldıranlar hiç bitmemiştir. Çünkü aslında cumhuriyete saldıramayanlar, cumhuriyetin kurucu değerlerine saldıramayanlar, kendisinde o gücü hissetmeyenler işin kendilerince kolay olan tarafına, hep kadın-erkek eşitliğine, hep kadınların haklarına, kadınların nasıl giyinip kuşandığına, kadınların nasıl oturup kalktıklarına, kadınların kahkaha atıp atmayacağı üzerinden konuşurlar ve sadece konuşmakla kalkmayıp hukukun kadınların aleyhine değişmesi için organize bir şekilde çalışırlar.”

Erdem, toplantıda bulunan tüm parti temsilcilerinin erkek olmasına yöneltilen eleştirilere yanıt olarak ise “Şimdi haklı olarak eleştiriyorsunuz, bu altı kişide kadın yok diye. Ama biz burada altılı masanın hukuk başkanları olarak bir araya geldik ve tesadüfen altı masanın da hukuk başkanları erkek. Ama bugün siyasi masamız var, siyasi masada İYİ Parti’den Şenol Sunat var, Gelecek Partisi’nden Serap Yazıcı var. Yani buradaki altı erkeğin sebebi hukuk başkanlarının partilerde tesadüfen erkek olması” dedi. 

“Türkiye’de kadınların siyasal hayatta yer almalarının mücadelesini veren bir siyasi geleneğiz”

Etkinlikteki son konuşmacı Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kaya ise partilerinin ve milli Görüş hareketinin Türkiye’de kadın haklarının sağlanması için yaptıklarını şu sözlerle anlattı:

“1969’dan bu yana eğitim hayatında, siyasi hayatta ve kamu hayatında özellikle dünya görüşü itibariyle bize yakın olan kadınların ne tür engellemelere tabi tutulduğunu Türkiye demokrasisini yakından izleyenlerin net bir şekilde görmesi ve bizi bu kavramlar üzerinden değerlendirmesi lazım. Türkiye’de dini inancı sebebiyle kadınların üniversitelerde, kamuda ve siyasi partilerin bırakın milletvekilliği ve ilçe başkanlarını, kurucu üye olup olmamasının hukuken tartışıldığı veya engellenmeye çalışıldığı bir süreci yaşadık. Yani milletvekili adayı gösterdiğiniz zaman parti kapatmalarla muhatap oluyorsunuz, siyasette daha etkin hale getirdiğiniz zaman farklı suçlamalarla muhatap oluyorsunuz. Bu suçlamalara rağmen Türkiye’de siyasal ve sosyal hayattan ayrı tutulmaya çalışılan kadın hareketini siyasal hayata ve sosyal hayatta yer almalarının mücadelesini veren bir siyasi geleneğin temsilcisi olarak bunları ifade ediyorum.” 

Medyascope'a destek olun.

Sizleri iyi ve özgür gazeteciliğe destek olmaya çağırıyoruz.

Medyascope sizlerin sayesinde bağımsızlığını koruyor, sizlerin desteğiyle 50’den fazla çalışanı ile, Türkiye ve dünyada olup bitenleri sizlere aktarabiliyor. 

Bilgiye erişim ücretsiz olmalı. Bilgiye erişim eşit olmalı. Haberlerimiz herkese ulaşmalı. Bu yüzden bugün, Medyascope’a destek olmak için doğru zaman. İster az ister çok, her katkınız bizim için çok değerli. Bize destek olun, sizinle güçlenelim.

Medyascope internet sitesinde çerezlerden faydalanılmaktadır.

Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz. Ayrıntılı bilgi için Gizlilik Politikası ve Çerez Politikası'nı inceleyebilirsiniz.

  • Medyascope
  • Medyascope Plus