Kamu-Sen: “Mülakat sistemine hayır”

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on email
Share on print

Türkiye Kamu-Sen Ar-Ge Merkezi; kamuda işe alım ve görevde yükselme ve unvan değişikliğinde mülakat uygulamalarına neden hayır dediklerini detaylı açıklayan bir rapor yayınladı.

Hazırlanan raporda; mülakat sistemi, örgütsel bir amacı gerçekleştirmek için kişilerin karşılıklı konuşmalarından ibaret olan beşerî bir ilişki türü olarak açıklanmaktadır.

Kamuda mülakat uygulanmasının, özel işletmelerde uygulanan stratejik insan kaynakları yönetimi anlayışının kamuda geçerli hale getirilmesi sonucunda ortaya çıktığını, kamunun özel sektör anlayışı içinde yönetilmesi amacı çerçevesinde geliştirilen yeni yönetimin bir parçası olarak görüldüğü söylendi.

Ar-Ge Merkezi’nin hazırladığı raporda, “Mülakata neden hayır?” denildiği, ana başlıklar halinde açıklandı.

“Mülakat liyakate qykırıdır”

Mülakat sisteminin, 657 Sayılı kanunun temel ilkesi olarak kabul edilen ve devlet örgütünün ne şekilde hiyerarşik bir yapıda kamuya hizmet vereceği tespit edilen bu hükümle, kamu görevlilerinin görevde yükselmelerinin hangi esaslara göre gerçekleşeceğinin temelleri net bir şekilde ortaya konulduğu söylenerek, bu maddenin ihlal edildiği örneklerle açıklanmaktadır.

“Mülakat subjektif bir seçim yöntemidir”

KPSS dışında  yazılı ve sözlü olarak gerçekleştirilecek  ikinci bir sınavın yapılmasının eşitlik ilkesine aykırı olduğu, bu durumun sübjektif değerlendirmelere yol açacağına örnek Yargıtay kararlarıyla yer verildi.

“Mülakat kamuda belli odakların yapılanmasına mkân verebilecek bir uygulamadır”

Mülakat sisteminin, devlet içinde birtakım yapılanmalara yol açacağı belirtildi.

Raporda; 15 Temmuz darbe girişimi ve ardından kamudaki tasfiye sürecine değinilerek mülakat uygulamasının yeni sıkıntılar doğuracağı vurgulandı. Raporda şu ifadelere yer verildi: “15 Temmuz 2016’da Devletimize, milletimize ve demokrasimize karşı alçak bir darbe girişiminde bulunulmuş, ülkemiz büyük bir tehlike atlatmıştır.  Bu darbe girişiminin ardından yüz elli binin üzerinde kamu görevlisi ihraç edilmiş ya da görevlerinden uzaklaştırılmıştır. Açığa almalar da ihraçlar ve gözaltılar da aradan geçen 2 yıllık süreye rağmen sürmektedir. Dolayısıyla yıllarca kamuda kadrolaşmış olan bu yapı tam olarak çözülememiştir.

Terör örgütü, sınav sorularını sızdırma, çoğunlukla mülakatlarda tarafgil ve subjektif davranma,  liyakat, ehliyet ve adalet ilkelerini hiçe sayan terfiler yoluyla kamuda kendisine yer edinmiş, bu yapı bir süre sonra devletin varlığını dahi tehdit edecek boyutlara ulaşmıştır. Mülakatlardaki adaletsizlikler sonucunda örgüt üyelerinin Devletin üst kademelerinde kendilerine yer buldukları, karar alma mekanizmalarını etkiledikleri görülmüştür. Bu dönemde sendikalarımıza üye olan kamu görevlileri sırf sendikal aidiyetlerinden dolayı olmadık muamelelere maruz bırakılmış, türlü haksızlıklarla mağdur edilmiş, terfileri engellenmiş, kamuya terör örgütüyle ilişkili olmayan bir kişinin atanması neredeyse imkânsız hale gelmiştir.”  

“Mülakat, komisyon üyelerinin hatalarına açık bir uygulamadır”

Hazırlanan raporda, mülakat uygulaması hakkında akademik olarak yapılan çalışmalara da yer verildi. Bir mülakat komisyonunun verdiği kararı bir başka komisyonun vermesi ihtimali yok denecek kadar az olduğu, bunun da mülakat uygulamasının  objektif olmaktan uzak olduğu vurgulandı.

KPSS uygulanmalı

Raporun sonuç kısmında, özel sektör işletmelerinin çalışanlarından maksimum verim alma mantığıyla gerçekleştirilen mülakat sürecinin, kamu hizmeti ve kamu yararı kavramlarının göz ardı edilmesi sonucunu doğuracağı vurgulandı.

Kamuya alınacak personel seçiminde KPSS’nin temel kriter olarak kullanılması söylenerek; “Kamuda mülakata dayalı atama ve görevde yükselme uygulamasından bir an önce vazgeçilmeli, atamalarda objektif ölçüm kıstaslarına dayanan KPSS ile, görevde yükselmelerde yazılı sınav ve tecrübe dikkate alınmalıdır.

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik’te liyakat ilkesini zedeleyen maddeler iptal edilmeli, bu çerçevede özellikle görevde yükselme sınavlarından muaf tutulacak görevleri genişleten, görevde yükselme sınavına katılabilmek için belirli bir süre çalışmış olma şartını kaldıran, bütün kademelerde unvan değişikliklerine sözlü sınav şartı getiren hükümler kaldırılmalıdır” ifadeleri kullanıldı.
Raporun tam metnine https://www.kamusen.org.tr/userfiles/files/M%C3%9CLAKAT%20RAPORU.docx  adresinden ulaşılabilinir.

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on email
Share on print

Medyascope'a destek olun.

Sizleri iyi ve özgür gazeteciliğe destek olmaya çağırıyoruz.

Medyascope sizlerin sayesinde bağımsızlığını koruyor, sizlerin desteğiyle 50’den fazla çalışanı ile, Türkiye ve dünyada olup bitenleri sizlere aktarabiliyor. 

Bilgiye erişim ücretsiz olmalı. Bilgiye erişim eşit olmalı. Haberlerimiz herkese ulaşmalı. Bu yüzden bugün, Medyascope’a destek olmak için doğru zaman. İster az ister çok, her katkınız bizim için çok değerli. Bize destek olun, sizinle güçlenelim.

Medyascope internet sitesinde çerezlerden faydalanılmaktadır.

Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz. Ayrıntılı bilgi için Gizlilik Politikası ve Çerez Politikası'nı inceleyebilirsiniz.

  • Medyascope
  • Medyascope Plus