me

Dr. Mahfi Eğilmez blogunda sordu: “Türkiye sabit kur rejimine geçebilir mi?”

Dr. Mahfi Eğilmez blogunda “Türkiye Sabit Kur Rejimine Geçebilir mi?” başlıklı bir yazı kaleme aldı. Eğilmez yazısında çeşitli kur rejimlerinin nasıl işlediğini açıkladıktan sonra sorusuna şöyle cevap vermiş:

“Türkiye, sermaye hareketlerini denetlemeye başlamadan yani 1567 Sayılı Türk Parası Kıymetini Koruma Kanunu’nun en sert biçimine geri dönmeden, TL’nin konvertibilitesini kaldırmadan sabit kura geçemez. Bunları yapsa bile yüzde 54 (kura bağlı olarak artacak) oranındaki dış borç yükü ve yıllık 240 milyar Dolarlık dış finansman ihtiyacıyla bu rejimi sürdüremez, karaborsa batağına batar.

Bu durumda yapılacak tek şey mevcut riskleri hızla düşürecek siyasal ve ekonomik adımları atmaktır. Türkiye’nin risk primi (CDS primi) tarihi rekor düzeye ulaşmış görünüyor (380 BP.) Önce dış sorunları ele alıp çözmek ve riskleri düşürmek, ardından ekonomide bu sistemim gerektirdiği eylemleri yapmaktan başka çözüm yolu yoktur.”

Dr. Mahfi Eğilmez’in yazısının tamamını buradan okuyabilirsiniz.