Mahkeme, Diyarbakır Kent Ormanı’nda yapılaşmaya onay vermedi

Diyarbakır’da, merkez Kayapınar ilçesinde bulunan, kent parkı ve kent ormanı olarak bilinen alanın Çevre ve Şehircilik Bakanlığı onayı ile rezerv yapı alanı olarak belirlenmesine karşı Diyarbakır Barosu’nun açtığı davada mahkeme, yürütmenin durdurulması kararı verdi. 

Diyarbakır Barosu Çevre ve Kent Hukuku Komisyonu, ormanının yok edilmesine, rezerv yapı alanı olarak belirlenmesine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı işlemine karşı Diyarbakır 2. İdare Mahkemesi’ne başvurarak yürütmenin durdurulması talebinde bulunmuştu.

Diyarbakır Barosu‘ndan yapılan açıklamada, “Kayapınar İlçesi, Kayapınar Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 2.946.060,382 metrekare yüzölçümüne sahip olan ve ilimizde Kent Ormanı ve Kent Parkı olarak bilinen ‘yeşil alan’ın, davalı Bakanlığın 05.12.2018 tarihli ve 226751 sayılı Bakanlık Makam Olur’u ile ‘Rezerv Yapı Alanı’ olarak belirlenmesine ilişkin işleminin açıkça hukuka aykırı olması nedeniyle yürütmenin durdurulması kararı verilmesini istediğimiz davada mahkemece yürütmeyi durdurma kararı verilmiştir” denildi.

Baronun talebine karşılık Danıştay 2. İdare Mahkemesi oybirliğiyle verdiği kararda şöyle dedi: “Hukuka aykırılığı saptanan dava konusu işlemin uygulanmasına devam edilmesi halinde mevcut imar planlarında yeşil alan fonksiyonuna ayrılan, önemli bir kısmı ise mera vasfı niteliğini haiz ve ‘Kent Ormanı’ olarak da bilinen bölgenin yapılaşmaya açılacağı, bu durumun ise telafisi güç zararlara sebebiyet verebileceği açık olduğundan, yürütmenin durdurulması kararı verilebilmesi için 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’ndaki aranan koşulların dava konusu olayda gerçekleştiği sonucuna varılmıştır. Açıklanan nedenlerle; hukuka aykırılığı açık olan dava konusu işlemin; uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğabileceğinden 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 27. maddesi uyarınca teminat alınmaksızın yürütmesinin durdurulmasına karar verilmiştir.”

Medyascope'a destek olmak ister misiniz?

Yayınlarımızı sürdürebilmek ve daha kaliteli kılmak için desteğinize ihtiyacımız var

Merhabalar!

Medyascope olarak Ağustos 2015’ten itibaren, çölleşen haber ikliminde her kesimden herkese su verecek bir vaha olmaya çalışıyoruz. Özgürlüğümüzden, bağımsızlığımızdan, ve çok yanlı habercilik anlayışımızdan taviz vermemekte kararlıyız. Çoğunlukla gençlerden oluşan kadromuzla, dijital medyanın olanaklarını kullanarak yayın yapıyor ve her geçen gün hem içerik hem de teknik olarak büyüyoruz. Hedefimiz yayın gün ve saatlerimizi artırmak; içeriklerimizi daha da zenginleştirmek. Bu da sizin desteklerinizle mümkün. Çok teşekkürler.  

Öne Çıkanlar