Filistin’den güncel sesler: Basma Alsharif’in Türkiye’deki ilk sergisi “Orada Her Kimse”

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on email
Share on print

Filistin diyasporasından görsel sanatçı Basma Alsharif’in Türkiye’deki ilk kişisel sergisi “Orada Her Kimse”, SALT Galata’da açıldı. Genellikle hegemonyanın lehine tek taraflı anlatılara gölge düşürmeyi hedefleyen sergi, yepyeni bir görsel hikaye üzerinden geçmişi tekrar inşa ediyor. Sanatçının pratiği, hem kökleri hem de evi temsil eden yurt kavramına dair sorgulamalara dayanıyor. 26 Nisan’a dek görülebilecek olan sergi, Farah Aksoy tarafından programlanıyor.

Bir ülkeye dayatılan yerinden etme politikası, sınırları yeniden tanımladığı gibi sözkonusu ulusun dünya tarihyazımının dışında kalmasına, bireysel hikayelerin ortak bellekten kopmasına neden oluyor. Alsharif’in bilinçaltından açığa çıkan “sınırsız toprak” fikri, bambaşka coğrafya ve medeniyetlerden beslenen üretimlerinde karşılık buluyor. 

SALT Galata’nın üç katına yayılan film, video ve enstalasyonlardan oluşan sergi, İngilizce adını “antik Filistinli ve cahil/kültürsüz kimse” gibi anlamlara gelen Philistine sözcüğünden alıyor.

Alsharif’in aynı adlı kısa romanına dayanan A Philistine [Bir Filist] (2019) enstalasyonu, zamanda geriye giden hikayeyi okumaya imkan veriyor. Birtakım gezi notları ve erotik yazımlardan esinlenen kitap, günümüz Lübnan’ından yola çıkarak 1935 Filistin’ine, oradan da Antik Mısır’ın MÖ 16. ve 11. yüzyıllar arasındaki Yeni Krallık dönemine uzanıyor. Kitabın anlatıcısı Loza, 1940’ların sonunda kullanıma kapanan Hayfa-Beyrut-Trablus hattı ve Filistin Demiryolları’yla kesişen tarihi hatlarda kurgusal bir tren seyahatine çıkıyor.

2017 yapımı Ouroboros [Kuyruğunu Yiyen Yılan] filmi, Nietzsche’nin “ebedî dönüş” fikrini irdeliyor. SALT Araştırma mekânında belirli aralıklarla gösterimi planlanan 77 dakikalık film, ardı ardına yaşanan yıkıcı olaylar karşısında insanın ancak yenilenerek ilerleyebileceğini öne sürüyor.

Sanatçının dışarıdan bir göz ya da içeriden bir şahit olarak Gazze şeridi üzerinde hak beyan ettiği Deep Sleep [Derin Uyku] (2014) ve Home Movies Gaza [Gazze Amatör Filmleri] (2013) videolarıysa birinci katta gösteriliyor.

Trompe l’Oeil [Göz Aldanması] (2016), Alsharif’in bir zamanlar Kaliforniya’daki evinin oturma odasını SALT Galata’ya taşıyor. 

Arabistanlı Lawrence olarak bilinen T. E. Lawrence’ın Londra’daki Imperial War Museum’da [İmparatorluk Savaş Müzesi] yer alan koleksiyonundan sanatçının izinsiz kullandığı üç fotoğraf ile 38 arşiv görselinin yeniden basımını içeren enstalasyon, kolonyal bir geçmişin hayaletleriyle çevrili bir ev mizanseni meydana getiriyor.

Basma Alsharif

1983’te Kuveyt’te doğan, çocukluk ve gençlik yıllarını Fransa ile ABD’de geçiren Basma Alsharif hâlen Kahire’de yaşıyor. A Philistine (CCA: Center for Contemporary Art, Glasgow, 2019); Basma Alsharif (Museum of Contemporary Art, Toronto, 2019); The Gap Between Us (The Mosaics Room, Londra, 2018); Renée’s Room (The Modules, Palais de Tokyo, Paris, 2015) ve Farther Than the Eye Can See (Sharjah Art Foundation, Şarika, 2012) sergilerini gerçekleştirdi. İşleri, Aichi Trienali, Whitney Bienali, Şarika Bienali ve Manifesta 8’in yanı sıra, çeşitli uluslararası film festivallerinde gösterildi. Paulo Cunha e Silva Sanat Ödülü (2019) ve Abraaj Group Sanat Ödülü (2018) için kısa listeye giren Alsharif, Fundaciόn Botín Görsel Sanatlar Bursu (2009-10) ile 9. Şarika Bienali’nde (2009) Jüri Ödülü’ne layık görüldü.

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on email
Share on print
  • Medyascope
  • Medyascope Plus