11 uluslararası kuruluş, “Demokrasi Raporu” yayımladı: “Koronavirüs salgını, demokrasiyi savunmaya olan ihtiyacı daha da önemli hale getiriyor”

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on email
Share on print

Dünyanın farklı yerlerinde faaliyet gösteren 11 uluslararası kuruluş, “Küresel Demokrasi ve Kovid-19: Uluslararası Desteği Artırmak” isimli bir rapor yayımladı. Raporda, hükümetlerin salgını bahane ederek daha otoriter yönetim anlayışı benimsediği yazıyor.

Carnegie Europe’dan Richard Youngs ve Georgian Institute of Politics’den Elene Panchulidze’in kaleme aldığı rapor, European Endowment for Democracy, International IDEA, The Carter Center, European Partnership for Democracy, European Network of Political Foundations, The International Foundation for Electoral Systems, The International Republican Institute, The National Democratic Institute, The National Endowment for Democracy, The Parliamentary Centre and The Westminster Foundation for Democracy tarafından da imzalandı.

Raporun giriş kısmında koronavirüs salgınının neden olduğu ölümlerin her şeyden daha önemli olduğu belirtiliyor. Raporun devamında hükümetlerin salgını bahane ederek daha otoriter yönetim anlayışı benimsediği ve eleştirel sesleri kısmaya çalıştığı anlatılıyor:

“Salgın, demokrasiyi savunmaya olan ihtiyacı daha da önemli hale getiriyor. Bunu yapmak isteyen ulusal ve uluslararası organizasyonlara da yeni imkânlar sunuyor.”

“Acil durum için alınan önlemler demokrasiyi geriletmemeli”

Rapora göre, otoriter ülkeler de demokratik ülkeler de salgından ölümcül şekilde etkilendi ve böyle bir ortamda kriz yönetiminin doğru yapılması önemli hale geldi. Yazarlar, salgının etkisi azaldıkça demokrasinin yeniden ön plana çıkacağı öngörüsünde bulunuyor. Yine rapora göre önemli olan, bu süreçte alınan önlemlerin demokrasiyi geriletmemesi.

Raporun imzacılarından European Endowment for Democracy’nin Genel Direktörü Jerzy Pomianowski, salgın dönemindeki kısıtlamalarla ilgili şunları söylüyor: “Koronavirüs salgını, demokrasiye karşı daha önce görülmemiş zorluklar çıkarıyor. Dünya genelinde hükümetlerin koyduğu kısıtlamaları yakından takip ediyoruz. Bazıları eleştiri duymamak için bu salgını bahane göstererek eleştirel sesleri ve demokratik hakları da kısıtlıyor. Bu bağlamda rapordaki önerilerin demokrasinin zor zamanlarda nasıl savunulması gerektiğine konusunda oldukça önemli olduğunu düşünüyoruz.”

Raporda, alınan önlemlerin çoğunun acil bir sağlık durumu nedeniyle gerekli olduğu ve krizden sonra kaldırılacağına olan güven de vurgulanıyor. Burada da geçici olarak alınan önlemler ile bu önlemleri kendi iktidarını güçlendirmek için alan yönetimler arasındaki ayrım da vurgulanıyor.

“Demokratik güçlerle demokratik olmayan güçler arasındaki ayrım daha belirgin hale geldi”

Raporda salgının demokratik güçlerle demokratik olmayan güçler arasındaki ayrımın daha belirgin hale geldiği yazıyor. Bununla birlikte güvenlik güçlerinin uyguladığı şiddete ve medyaya uygulanan baskı politikalarına da yer veriliyor.

Bahsi geçen sorunlara yönelik raporun sonuç kısmında beş öneri açıklanıyor. Bu öneriler ise şunlar:

1) Acil durum için alınan önlemleri izlemek için kapsamlı bir gözlem mekanizması geliştirmek ve uluslararası işbirliğini koordine etmek.

2) Koronavirüs ile mücadele için demokrasiyi desteklemek ve maddi yardımları artırmak.

3) Demokratik normları ve pratikleri korumak için çokuluslu şirketlere yatırım yapmak.

4)  Salgının sonucu olarak ortaya çıkan yeni sivil katılım inisiyatiflerine destek sağlamak.

5) Demokratik kurumların ve seçim takip sistemlerinin şeffaflığını sağlayacak mekanizmaları güçlendirmek, parlamentoların dijitalleşmesi ve çevrimiçi protestolar gibi demokratik katılım süreçlerinde yeni ortaya çıkan inisiyatifleri desteklemek.

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on email
Share on print
  • Medyascope
  • Medyascope Plus